REKLAMA

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2:

2020-10-01 18:15
publikacja
2020-10-01 18:15
Spis treści:

1. Strona tytułowa

2. Korekta raportu

3. Treść raportu

4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr 24 / 2020
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych
Data przekazania: 2020-10-01
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-061 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA 142
(ulica) ( numer)
(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 info@rockbridge.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
107-00-02-105 140045669 www.rockbridge.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:


Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów
inwestycyjnych


2020-09-30


Data zakończenia wykupywania certyfikatów
inwestycyjnych


2020-09-30


Liczba certyfikatów inwestycyjnych
przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania


150


Liczba wykupionych certyfikatów
inwestycyjnych


150


Liczba certyfikatów inwestycyjnych
pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych


63 068
Data wykupu Waluta

Wartość aktywów netto przypadająca na
certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu


2020-09-30 PLN 150,18


W przypadku, gdy była dokonywana redukcja
liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby
certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu
- uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu
stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych
certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów
inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT


Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2020-10-01 Izabela Biedugnis Starszy specjalista w Departamencie Nadzoru
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki