REKLAMA

ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

2023-08-25 16:14
publikacja
2023-08-25 16:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-25
Skrócona nazwa emitenta
ROBINSON EUROPE S.A.
Temat
Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2023 r. zawarł z mBankiem S.A. („Bank”) umowę o kredyt w rachunku bieżącym, mocą której Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 1.600.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.
Ostateczna spłata kredytu nastąpi w dniu 27.08.2026 roku.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR ON PLN oraz marży banku w wysokości 1,95% liczone od kwoty wykorzystanego kredytu.
Zabezpieczeniem kredytu jest gwarancja de minimis w wysokości stanowiącej 80% kwoty kredytu, tj. 1.280.000,00 PLN na okres od dnia dokonania wpisu kredytu i gwarancji de minimis do prowadzonego przez Bank rejestru gwarancji de minimis, potwierdzonego wystawionym przez Bank w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego zaświadczeniem o pomocy de minimis, do dnia 27 listopada 2026 r. Dla ewentualnego dochodzenia wierzytelności Banku wynikających z umowy zostanie przedłożony w Banku weksel in blanco.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-25 Janusz Starko Członek Zarządu Janusz Starko
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki