REKLAMA

RN Orange Polska przyjęła program motywacyjny dla zarządu i kluczowych menedżerów grupy

2021-07-23 17:30
publikacja
2021-07-23 17:30
RN Orange Polska przyjęła program motywacyjny dla zarządu i kluczowych menedżerów grupy
RN Orange Polska przyjęła program motywacyjny dla zarządu i kluczowych menedżerów grupy
fot. ksokolowska / / Shutterstock

Rada Nadzorcza Orange Polska przyjęła program motywacyjny dla zarządu, dyrektorów wykonawczych oraz kluczowych menedżerów grupy, oparty na instrumentach pochodnych (akcjach fantomowych), których instrumentem bazowym jest kurs akcji spółki - podało Orange Polska w komunikacie.

Jak podano, program oparty jest o trzyletnie cykle, z których pierwszy rozpoczyna się w 2021 r. (seria pierwsza), a kolejne w następujących po sobie latach kalendarzowych.

Do uczestnictwa w programie na zasadzie dobrowolności uprawnionych jest ok. 100 pracowników.

W serii pierwszej uczestnicy mogą nabyć łącznie do ok. 2,0 mln akcji fantomowych w cenie 0,50 zł za akcję.

Warunkiem wykupu przez spółkę jakiejkolwiek liczby akcji fantomowych serii pierwszej jest utrzymanie średniego kursu akcji Orange Polska w I kw. 2024 r. na poziomie równym lub wyższym niż średni kurs akcji w pierwszym półroczu 2021 r.

Spółka podała, że akcje fantomowe pozostające w posiadaniu uczestników programu w serii pierwszej zostały przypisane do poszczególnych wskaźników sukcesu (EBITDAaL, organiczne przepływy pieniężne, emisja CO2 i cena akcji).

"Osiągnięcie przez spółkę wyniku na poziomie niższym niż cel główny we wskaźnikach sukcesu, ale co najmniej równym celowi minimalnemu określonemu dla danego wskaźnika sukcesu, oznacza wykup 50 proc. posiadanych przez uczestnika programu akcji fantomowych przypisanych do danego wskaźnika sukcesu. Wykup zostanie dokonany po cenie równej średniej cenie akcji w I kwartale 2024 roku" - napisano.

Warunki wykupu drugiej serii programu (2022-2024) zostaną określone przez radę nadzorczą w odrębnej uchwale do końca 2021 r.(PAP Biznes)

pel/ mfm/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki