REKLAMA

RESBUD SE: wyniki finansowe

2021-05-02 19:41
publikacja
2021-05-02 19:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
RESBUD_SE_ANNUAL_2020_NOT_AUDITED.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2020 2019
I. Revenue from contracts with customers 0 0
II. Profit (loss) on operating activities -266 -93
III. Gross profit (loss) -289 35
IV. Net profit (loss) -289 35
V. Net cash flow from operating activities -229 -24
VI. Net cash flow from investment activities 53 -208
VII. Net cash flow from financial activities 147 200
VIII. Net cash flow, total -29 -32
IX. Total assets 2 592 2 824
X. Liabilities and provisions for liabilities 615 357
XI. Non-current liabilities 322 302
XII. Current liabilities 293 55
XIII. Equity 1 977 2 467
XIV. Share capital 1 991 1 991
XV. Number of shares (units) 18 100 000 18 100 000
XVI. Net profit (loss) per ordinary share (in EUR) -0.02 0.00
XVII. Net diluted profit (loss) per ordinary share (in EUR) -0.02 0.00
XVIII. Book value per one share (in EUR) 0.11 0.14
XIX. Diluted book value per one share (in EUR) 0.11 0.14
XX. Dividend per share decelerated or paid 0 0


Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje, że przekazany w
dniu dzisiejszym raport nie został jeszcze zaudytowany. Przekazany
raport nie zawiera opinii audytora. Spowodowane jest to tym, że
poprzedni audytor wypowiedział umowę dotyczącą badania sprawozdania
rocznego za 2020 roku w dniu 13 Stycznia 2021 roku z powodów
zdrowotnych. RESBUD SE po otrzymaniu wypowiedzenia musiał wybrać oraz
podpisać umowę z nowym audytorem, co nastąpiło dopiero w dniu 23
kwietnia 2021 roku. Ze względu na to, że nowy audytor nie posiadał
odpowiedniej ilości czasu na zbadanie sprawozdania, audyt nie został
jeszcze zakończony. Z informacji posiadanych przez Zarząd wynika, że
audytor zakończy swoje prace do 17 maja 2021 roku. Emitent przekaże
niezwłocznie opinię audytora po jej otrzymaniu. Ponadto z informacji
posiadanych przez zarząd emitenta wynika, że raport roczny
zaprezentowany w dniu dzisiejszym nie ulegnie znaczącym zmianom, po
wydaniu opinii przez audytora. 


The Management Board of Resbud SE, registered office
in Tallin informs, that annual report submitted today has not yet been
audited. Published report doesn’t include the opinion of the auditor. This
is caused by the fact that the previous auditor terminated the contract
for the examination of the 2020 annual report on 13 January 2021 for
health reasons. RESBUD SE after receiving the notice of termination had
to choose and sign a contract with new auditor, which was on April 23,
2021. As the new auditor did not have sufficient time to examine the
report, the audit has not yet been completed. According to the
information held by the Management Board, the auditor will complete his
work by 17 May 2021.The issuer will immediately provide the auditor's
opinion after receiving it. Furthermore, from information held by the
issuer's management board stems, that the annual report presented today
will not change significantly, after issuing opinion by the auditor.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RESBUD_SE_ANNUAL_2020_NOT_AUDITED.pdfRESBUD_SE_ANNUAL_2020_NOT_AUDITED.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Krzysztof Długosz Prezes Zarządu / President of the Management Board
2021-04-30 Joanna Dyja Członek Zarządu / Member of the Management Board


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Jolanta Gałuszka Chief Accountant / Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki