RESBUD SE: wyniki finansowe

2020-06-30 16:59
publikacja
2020-06-30 16:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
RESBUD_2019_REPORT_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2019 2018
I. Net revenues from sales of products, goods and materials 0 125
II. Profit (loss) on operating activities -93 298
III. Gross profit (loss) 35 88
IV. Net profit (loss) 35 88
V. Net cash flow from operating activities -24 -51
VI. Net cash flow from investment activities -208 -1 039
VII. Net cash flow from financial activities 200 803
VIII. Net cash flow, total -32 -287
IX. Total assets 2 824 2 012
X. Liabilities and provisions for liabilities 357 164
XI. Non-current liabilities 302 4
XII. Curent liabilities 55 160
XIII. Equity 2 467 1 848
XIV. Share capital 1 991 1 430
XV. Number of shares (units) 18 100 000 13 000 000
XVI. Net profit (loss) per ordinary share (in EUR) 0.00 0.01
XVII. Net diluted profit (loss) per ordinary share (in EUR) 0.00 0.01
XVIII. Book value per one share (in EUR) 0.14 0.14
XIX. Diluted book value per one share (in EUR) 0.14 0.14
XX. Dividend per share decelerated or paid 0 0

Zarząd
Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał
informację od audytora dotyczącą akceptacji raportu rocznego za 2019 rok
bez zastrzeżeń. Zgodnie z przepisami dotyczącymi jednostek zainteresowania
publicznego, opinia wydana przez audytora musi zostać zweryfikowana przez
drugiego audytora. Dopiero po jej weryfikacji, audytor wyda uprzednio
przygotowaną dla raportu pisemną opinię z badania sprawozdania finansowego
za 2019 rok. Zgodnie z informacją przedstawioną przez audytora, podpisana
pisemna opinia będzie wydana Spółce najpóźniej do 3 lipca 2020 roku.
Jednocześnie emitent informuje, że wersja polska raportu zostanie
przekazana 3 lipca 2020 roku w godzinach wieczornych.


The
Management Board of Resbud SE, seated in Tallinn, informs that today it
received information from the auditor regarding the acceptance of the
annual report for 2019 without objections. In accordance with the rules
on public interest entities, the auditor's opinion must be reviewed by
the second auditor. Only after its verification, the auditor will
provide already prepared written opinion on the audit of the 2019
financial statements. According to the information provided by the
auditor, a written and signed opinion will be submitted to the Company
by 3 July 2020 at the latest. At the same time, the issuer informs that
the Polish version of the report will be submitted on July 3, 2020 in
the evening


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RESBUD_2019_REPORT_ENG.pdfRESBUD_2019_REPORT_ENG.pdf Resbud SE Annual Report 2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Jarosław Podolski Członek Zarządu / Member of the Management Board


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Jolanta Gałuszka Główny Księgowy / Chief Accountant
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki