REKLAMA

RESBUD SE: Zmiany w agendzie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 roku. Amendments to agenda of Extraordinary General Meeting convened on 23 April 2021

2021-04-09 18:54
publikacja
2021-04-09 18:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021-04-07_zadania_wprowadzenia_spraw_do_porzadku_obrad-3.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_RESBUD_MB_PL_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-09
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Zmiany w agendzie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 roku. Amendments to agenda of Extraordinary General Meeting convened on 23 April 2021
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876

[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 6/2021 z dnia 25 marca 2021 roku informuje, że w godzinach popołudniowych dnia 8 kwietnia 2021 roku otrzymał pismo od akcjonariusza z żądaniem wprowadzenia zmian w agendzie NWZ, zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 roku. Żądanie zawiera projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza.

Pełna treść pisma akcjonariusza z żądaniem oraz projekty uchwał stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Ponadto Zarząd emitenta działając na podstawie art. 2931 (6) estońskiego kodeksu handlowego załącza do niniejszego raportu projekty uchwał dotyczące zmienionego porządku obrad.

[English version]

legal basis: Estonian Securities Market Act § 1876

The Management Board of RESBUD SE (registration code:14617750), with its registered office in Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia following the current report no. 6/2021 of 25 March 2021, informs that in the afternoon of 8 April 2021 it received a letter from the shareholder, requesting amendments to the EGM agenda, convened on 23 April 2021. The request contain draft resolution submitted by the shareholder.

The full text of the shareholder's letter containing the request and the draft resolutions is annexed to this report.

In addition the Management Board of the issuer, acting on the basis of Article 2931 (6) of the Estonian Commercial Code, attaches to this report draft resolutions concerning the amended agenda.
Załączniki
Plik Opis
2021-04-07 żądania wprowadzenia spraw do porządku obrad-3.pdf2021-04-07 żądania wprowadzenia spraw do porządku obrad-3.pdf
Projekty_uchwał_RESBUD_MB_PL_ENG.pdfProjekty_uchwał_RESBUD_MB_PL_ENG.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-09 Jarosław Gerard Podolski Członek Zarządu/Member of the Management Board
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta za bezwarunkowe 0 zł przez rok wraz z premią do 1200 zł

Konto Firmowe i Karta za bezwarunkowe 0 zł przez rok wraz z premią do 1200 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki