RESBUD SE: Zmiana terminu publikacji dokumentów i tłumaczenia na język polski raportu rocznego za 2019 rok. Change of the date of publication of documents and translation into Polish of the annual report for 2019.

2020-07-03 20:10
publikacja
2020-07-03 20:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-03
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Zmiana terminu publikacji dokumentów i tłumaczenia na język polski raportu rocznego za 2019 rok. Change of the date of publication of documents and translation into Polish of the annual report for 2019.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
[English version below]

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie, informuje o zmianie terminu przekazania tłumaczenia na język polski raportu rocznego za 2019 rok. Tłumaczenie zostanie opublikowane w najbliższym możliwym terminie nie później niż do końca następnego tygodnia.

Jednocześnie Zarząd informuje, że nie otrzymał jeszcze oryginału podpisanej opinii biegłego rewidenta badającego sprawozdanie roczne spółki. Opinia audytora zostanie przekazana niezwłocznie po jej otrzymaniu przez emitenta.


[English version]

The management board of Resbud SE, seated in Tallinn informs that the date of the publication of translation to the Polish of annual report for 2019 year has been changed. The translation will be published at the earliest possible date no later than at the end of the following week.

At the same time, the Management Board informs that it has not yet received originally signed opinion of an auditor examining the company's annual report. The auditor's opinion shall be published as soon as it is received by the issuer.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-03 Jarosław Gerard Podolski Członek Zarządu / Member of the Management Board
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki