REKLAMA
ZAGŁOSUJ

RESBUD SE: Zawarcie umowy z nowym audytorem. Conclusion of an agreement with a new auditor.

2021-12-01 17:26
publikacja
2021-12-01 17:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-01
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Zawarcie umowy z nowym audytorem. Conclusion of an agreement with a new auditor.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
[English version below Polish]

Zarząd Resbud SE z siedzibą rejestrową w Tallinie informuje, że w dniu 1 grudnia 2021 roku zawarta została umowa z nowym audytorem spółki KPMG Baltics OÜ. Nowy audytor został wybrany na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 października 2021 roku, o czym emitent informował w raporcie bieżącym numer 27/2021 z tego samego dnia.

W nawiązaniu do powyżej informacji emitent informuje, że rozwiązano umowę z poprzednim audytorem spółki Number RT OÜ. Głównym powodem rozwiązania umowy z poprzednim audytorem oraz dokonaniem wyboru nowego audytora było nabycie udziałów przez emitenta w spółkach zależnych. Porozumienie z poprzednim audytorem dotyczyło badania jednostkowego sprawozdania finansowego. Mając na uwadze potrzebę konsolidacji, która powstała na skutek nabycia udziałów w spółkach zależnych, mających siedzibę na terenie różnych jurysdykcji, emitent dokonał wyboru nowego audytora.

[English version]
legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of Resub SE with its registered office in Tallin informs, that on 1 December 2021 an agreement was concluded with the new auditor KPMG Baltics OÜ. The new auditor was elected pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of 12 October 2021, about which the issuer informed in the current report number 27/2021 of the same day.

With reference to the above information, the issuer informs, that the contract with the previous auditor of Number RT OÜ has been terminated. The main reason for terminating the contract with the previous auditor and selecting a new auditor was the acquisition of shares by the issuer in subsidiaries. The agreement with the previous auditor concerned the audit of the separate financial statements. Bearing in mind the need for consolidation, which arose as a result of the acquisition of shares in subsidiaries, established in different jurisdictions, the issuer has elected a new auditor.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-01 Krzysztof Długosz Prezes Zarządu / President of the Management Board
2021-12-01 Joanna Dyja Członek Zarządu / Member of the Management Board
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki