REKLAMA

RESBUD SE: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną emitenta Conpol Sp. z o. o. Conclusion of an annex to a significant agreement by a subsidiary of the issuer Conpol Sp. z o. o.

2021-11-02 16:48
publikacja
2021-11-02 16:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-02
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną emitenta Conpol Sp. z o. o. Conclusion of an annex to a significant agreement by a subsidiary of the issuer Conpol Sp. z o. o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
[English version below Polish]

Zarząd Resbud SE z siedzibą rejestrową w Tallinie informuje, że w dniu 2 listopada 2021 roku powziął informację od zależnej spółki Conpol Sp. z o. o. o zawarciu w dniu 2 listopada 2021 roku aneksu do umowy na dostawę betonu ze spółką PORR S. A. Wartość zamówionego betonu wynosi około 8.000.000 PLN netto, co stanowi około 1.730.665 Euro. Beton zostanie wyprodukowany przez Conpol Sp. z o. o. z materiałów powierzonych przez druga stronę umowy. Pierwotna umowa dotycząca dostawy betonu z PORR S. A. została zawarta w dniu 13 stycznia 2020 roku – jeszcze przed nabyciem wszystkich udziałów w Conpol Sp. z o. o. przez Resbud SE. Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od zwyczajowych warunków zawieranych w tego typu umowach.

Szacunkowa wartość zawartej umowy wskazywana przez emitenta w EURO została ustalona w oparciu o wskaźnik EURO/PLN, opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na dzień 2 listopada 2021 roku.

[English version]
legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of Resub SE with its registered office in Tallin informs, that on 2 November 2021 it received information from the subsidiary Conpol Sp. z o. o. about the conclusion of an annex to the contract for the supply of concrete with PORR S. A. The value of the ordered concrete is approximately 8,000,000 PLN, which is about 1.730.665 Euro. The concrete will be produced by Conpol Sp. z o. o. from materials entrusted by the other party of the agreement. The original agreement regarding the supply of concrete with PORR S. A. was concluded on 13 January 2020 – even before the acquisition of all shares in Conpol Sp. z o. o. by Resbud SE. The other terms and conditions of the contract do not differ from the usual terms contained in such contracts.

The estimated value of the concluded agreement given by the issuer in EURO was determined on the basis of the EURO/PLN rate, published by the European Central Bank on 2 November 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-02 Krzysztof Długosz Prezes Zarządu / President of the Management Board
2021-11-02 Joanna Dyja Członek Zarządu / Member of the Management Board
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki