REKLAMA

RESBUD SE: Rozwiązanie umowy z audytorem. Termination of the contract with the auditor.

2021-01-13 16:07
publikacja
2021-01-13 16:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-13
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Rozwiązanie umowy z audytorem. Termination of the contract with the auditor.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 13 stycznia 2021 roku Spółka otrzymała informację od audytora Hansa Audit OÜ o rozwiązaniu umowy z emitentem. Umowa została rozwiązania z przyczyn zdrowotnych, leżących po stronie audytora. Zarząd RESBUD SE zamierza zwołać w lutym 2021 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, celem wyboru nowego audytora. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem 14 stycznia 2021 roku.

[English version]
legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of RESBUD SE seated in Tallinn informs, that on 13 January 2021 the Company received information form auditor Hansa Audit OÜ about the termination of the contract with the issuer. The contract was terminated for health reasons at the side of the auditor. The Management Board of RESBUD SE is going to convene an Extraordinary General Meeting in February 2021, to elect a new auditor. The Agreement shall be terminated on 14 January 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-13 Jarosław Gerard Podolski Członek Zarządu / Member of the Management Board
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki