REKLAMA

RESBUD SE: Rozpoczęcie procedury zmiany siedziby spółki. Commencement of the procedure for changing the registered office of the company.

2022-07-05 15:51
publikacja
2022-07-05 15:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022-06-28_Draft_terms_of_Transfer_NJORD_eng_est.JK_pdf.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-07-05__Management_Board_Report_JK.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-07-05_Draft_tems_of_Tranfer_Schedule_No_2_JK.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-07-05_Draft_terms_of_Transfer.JK.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-07-05_Draft_terms_of_Transfer_Schedule_No_1_JK_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-05
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Rozpoczęcie procedury zmiany siedziby spółki. Commencement of the procedure for changing the registered office of the company.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
[English version below Polish]

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 5 lipca 2022 roku rozpoczął procedurę zmiany kraju siedziby spółki do Polski. Szczegółowe informacje dotyczące przeniesienia spółki, w tym plan przeniesienia, zostały zamieszczone w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się na stronie internetowej emitenta pod adresem www.resbud.ee

Zarząd Spółki przedstawia również Sprawozdanie Zarządu wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że procedura zmiany siedziby Spółki nie wpłynie na notowanie akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

[English version]

legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of Resbud SE, registered office in Tallinn informs, that on July 5, 2022 it began procedure of changing the country of the company’s registered office to Poland. Detailed information on the transfer of the company registered office, including the transfer proposal, is included in the attachments to this report and also can be found on the issuer’s website at www.resbud.ee

The Management Board of the Company also presents the Management Board Report explaining and justifying the legal and economic aspects of the transfer and explaining the consequences of the transfer for shareholders, creditors and employees referred to in Article 8(3) of Council Regulation (EC) No 2157/2001 on the Statute of the European Company (SE) of 8 October 2001.

The Management Board of the issuer informs, that the procedure of changing the registered office of the company will not affect the listing of the issuer's shares on the Warsaw Stock Exchange.

Załączniki
Plik Opis
2022-06-28_Draft terms of Transfer_NJORD_eng_est.JK pdf.pdf2022-06-28_Draft terms of Transfer_NJORD_eng_est.JK pdf.pdf
2022-07-05_ Management Board Report_JK.pdf2022-07-05_ Management Board Report_JK.pdf
2022-07-05_Draft tems of Tranfer_Schedule No 2_JK.pdf2022-07-05_Draft tems of Tranfer_Schedule No 2_JK.pdf
2022-07-05_Draft terms of Transfer.JK.pdf2022-07-05_Draft terms of Transfer.JK.pdf
2022-07-05_Draft terms of Transfer_Schedule No 1_JK .pdf2022-07-05_Draft terms of Transfer_Schedule No 1_JK .pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-05 Krzysztof Długosz Prezes Zarządu / President of the Management Board
2022-07-05 Joanna Dyja Członek Zarządu / Member of the Management Board
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki