REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

RESBUD SE: Raport bieżący nr 2/2023 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

2023-01-12 16:13
publikacja
2023-01-12 16:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-12
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Raport bieżący nr 2/2023 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Resbud SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- Skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – dnia 28 kwietnia 2023 r.
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – dnia 30 maja 2023 r.
- Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r. – dnia 2 października 2023 r.
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – do dnia 29 listopada 2023 r.
Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §62 ust.1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (”Rozporządzenie”), skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 r. i II kwartał 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-12 Joanna Dyja członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki