REKLAMA

RESBUD SE: Przekazanie treści niezaudytowanego skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok. Submission of the content of the unaudited consolidated annual report for 2021.

2022-06-15 14:52
publikacja
2022-06-15 14:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Letter_of_President_RESBUD_SE_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
List_Prezesa_Zarzadu_RESBUD_SE_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Management_Report_and_Corpotare_Governance__2021_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Zarzadu_i_Lad_Korporacyjny__2021__PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Consolidated_Financial_Statements_2021__not_audited_ENG.J_K.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Skonsolidowane_Sprawozdanie__Finansowe_za_2021_niezaudytowane.JK.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-15
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Przekazanie treści niezaudytowanego skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok. Submission of the content of the unaudited consolidated annual report for 2021.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
[English version below Polish]

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie przekazuje do publicznej wiadomości treść niezaudytowanego skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok wraz z załącznikami. Opinia audytora zostanie przekazana niezwłocznie po jej otrzymaniu przez emitenta.

Niniejszy raport stanowi aktualizację informacji zawartych w raportach przekazanych w dniu 2 maja 2022 roku oraz 29 kwietnia 2022 roku.

[English version]

legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of Resbud SE, registered office in Tallinn, publishes the content of the unaudited consolidated annual report for 2021 with attachments. The auditor's opinion will be published as soon as it is received by the issuer.

This report is an update of the information contained in the reports submitted on May 2, 2022 and April 29, 2022.
Załączniki
Plik Opis
Letter of President RESBUD SE_2021.pdfLetter of President RESBUD SE_2021.pdf
List Prezesa Zarządu RESBUD SE_2021.pdfList Prezesa Zarządu RESBUD SE_2021.pdf
Management Report and Corpotare Governance_ 2021_ENG.pdfManagement Report and Corpotare Governance_ 2021_ENG.pdf
Sprawozdanie Zarządu i Ład Korporacyjny__2021_ PL.pdfSprawozdanie Zarządu i Ład Korporacyjny__2021_ PL.pdf
Consolidated Financial Statements_2021_ not audited_ENG.J K.pdfConsolidated Financial Statements_2021_ not audited_ENG.J K.pdf
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2021_niezaudytowane.JK.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2021_niezaudytowane.JK.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-15 Krzysztof Długosz Prezes Zarządu / President of the Management Board
2022-06-15 Joanna Dyja Członek Zarządu / Member of the Management Board
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki