REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

RESBUD SE: Informacja o zmianie Państwa Macierzystego

2023-01-26 14:27
publikacja
2023-01-26 14:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-26
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Informacja o zmianie Państwa Macierzystego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RESBUD SE ("Spółka", "Emitent"), w realizacji obowiązku zawartego w art. 55a ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i zasadach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu, informuje, że dokonuje wyboru Rzeczpospolitej Polskiej na Państwo Macierzyste w miejsce dotychczasowej Republiki Estonii.
Zmiana nastąpiła w związku z przeniesieniem siedziby Emitenta z Tallina (Republika Estonii) do Modlniczki Rzeczpospolita Polska. Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 29 grudnia 2022 r., o czym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 24/2022.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-26 Joanna Dyja członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki