REKLAMA

RESBUD SE: Informacja dotycząca wyników subskrypcji akcji w podstawowym okresie subskrypcyjnym. Information regarding results of the share subscription during the main subscription term.

2020-10-29 20:07
publikacja
2020-10-29 20:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-29
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Informacja dotycząca wyników subskrypcji akcji w podstawowym okresie subskrypcyjnym. Information regarding results of the share subscription during the main subscription term.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
[English version below Polish]
Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 28 października 2020 roku zakończył się podstawowy okres subskrypcyjny do zapisów na akcje Spółki, rozpoczęty na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 września 2020 roku. Na dzień zakończenia podstawowego okresu subskrypcji nie dokonano żadnych zapisów na akcje Spółki.

Według wiedzy Zarządu, powodem braku dokonania zapisów w okresie podstawowym jest niezakończenie przez Zarząd emitenta prac nad dopuszczeniem do obrotu nowych akcji. Prace nad dopuszczeniem do obrotu nowych akcji są nadal prowadzone przez Zarząd emitenta.

Zarząd emitenta zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale emisyjnej skłania się do przedłużenia terminu subskrypcji. Zgodnie z przepisami prawa estońskiego oraz uchwałą numer 4 z dnia 7 września 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd w terminie do 15 dni od daty zakończenia subskrypcji, jest uprawniony do przedłużenia terminu zapisów na akcje. W przypadku podjęcia takiej decyzji emitent przekaże informację o nowym terminie w formie raportu bieżącego.


[English version]
legal basis – art. 17 MAR
The Management Board of RESBUD SE seated in Tallinn informs, that on 28 October 2020 the main term of subscription for the company’s shares, started on the basis of the resolution of Annual General Meeting held 7 September 2020, has ended. At the last day of subscription term no one has subscribed for company’s shares.

To the extent of known to the management board, the reason for the lack of subscription in the main subscription term is the fact that the issuer's management board has not completed the work on admitting new shares to trading. Work on the admission to trading of new shares is still carried out by the Management Board of the issuer.

The Management Board of issuer intends to extend subscription period, at the basis of authorization included in issuance resolution. In accordance with the provisions of Estonian law and resolution number 4 of 7 September 2020 of the Annual General Meeting, the Management Board, within 15 days starting from the date of issuance completion, is entitled to extend period of share subscription. In the event of such a decision, the issuer shall provide information on the new subscription period in the form of a current report.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-29 Jarosław Gerard Podolski Członek Zarządu/ Member of the Management Board
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki