RESBUD SE: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RESBUD SE, które odbyło się w dniu 05.04.2019 r.Information regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE held on 5 April 2019.

2019-04-05 19:40
publikacja
2019-04-05 19:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-05
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RESBUD SE, które odbyło się w dniu 05.04.2019 r.Information regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE held on 5 April 2019.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Dnia 05 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki RESBUD SE, estoński kod rejestrowy 14617750, z siedzibą przy Narva mnt 5, 10117 Tallin, Estonia.

Obecny był tylko jeden Akcjonariusz AP ENERGOBAU OÜ z siedzibą w Tallinie, posiadający 4.290.000 akcji, stanowiących 33,00% udziału w kapitale zakładowym, w związku z powyższym nie można było podjąć uchwał objętych porządkiem obrad, ponieważ minimalne kworum wynosi 50% kapitału zakładowego. W najbliższym czasie Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które będzie zdolne do podjęcia uchwał niezależnie od ilości akcji na nim reprezentowanych.

On 5 April 2019 at 10:00 in Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE headquartered in Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia, registry code: 14617750.

There was only one Shareholder present at the Meeting - AP ENERGOBAU OÜ headquartered in Tallinn, who holds 4.290.000 shares, representing 33,00% of the share capital. Therefore, it was impossible to adopt resolutions included in the agenda of the Meeting because the minimum quorum is 50% of the share capital. In the near future the Management Board will convene another General Meeting, which will be able to adopt resolutions regardless to the number of shares represented at the Meeting.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-05 Bartosz Stradomski Prezes Zarządu
2019-04-05 Anna Kajkowska Operator systemu espi
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki