REKLAMA

RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 września 2020 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Annual General Meeting convened on 7 September 2020.

2020-09-07 17:41
publikacja
2020-09-07 17:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-07
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 września 2020 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Annual General Meeting convened on 7 September 2020.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
[English version below Polish]

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 7 września 2020 roku odbyło się w siedzibie spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane w dniu 13 sierpnia 2020 roku. Informacja na temat zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raportach bieżących numer 24/2020 i 25/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 7 września 2020 roku zostały powzięte uchwały zgodnie z propozycjami przedstawionymi przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszystkie uchwały zapadły następującą ilością głosów:
Za: 9.390.000 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na ZWZ
Przeciwko uchwałom oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na ZWZ
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na ZWZ
Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na ZWZ

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 września 2020 roku obecni byli następujący akcjonariusze: AP ENERGOBAU OÜ posiadający 4.290.000 akcji, stanowiących 23,70 % głosów na ZWZ, Alexey Petrov posiadający 2.788.000 akcji, stanowiących 15,40 % głosów na ZWZ oraz DKW Polska OÜ posiadający 2.312.000 akcji, stanowiących 12,77% głosów na ZWZ. Na ZWZ obecni byli akcjonariusze reprezentujący 51,88 % kapitału zakładowego.

[English version]

legal basis – other regulations

The Management Board of Resbud SE, seated in Tallinn, informs that on 7 September 2020 the Annual General Meeting convened on 13 August 2020 was held in company’s registered office. Information on the convening of the Annual General Meeting was published on the issuer's website and in the current reports number 24/2020 and 25/2020 of 13 August 2020. During the Annual General Meeting held on 7 September 2020, all resolutions were adopted in accordance with the proposals made by the Management Board in the notice convening the Annual General Meeting.

All resolutions were passed by the following votes:
In favor: 9'390'000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the AGM
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the AGM
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the AGM
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the AGM

At the Annual General Meeting held on 7 September 2020 the following shareholders were present: AP ENERGOBAU OÜ, seated in Tallinn, holding a 4'290'000 of shares, representing 23.70 % of the votes at the AGM, Alexey Petrov holding a 2'788'000 of shares, representing 15.40 % of the votes at the AGM and DKW Polska OÜ holding 2'312'000 shares, representing 12.77% of the votes at the AGM. Shareholders representing 51.88 % of the share capital were present at the AGM.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-07 Jarosław Gerard Podolski Członek Zarządu / Member of the Management Board
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy jak abonament na samochód

Kredyt balonowy jak abonament na samochód

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki