REKLAMA
ZAGŁOSUJ

RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 października 2021 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Annual General Meeting convened on 12 October 2021.

2021-10-12 15:11
publikacja
2021-10-12 15:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-12
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 października 2021 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Annual General Meeting convened on 12 October 2021.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 12 października 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie oddziału spółki na terenie Polski, zwołane w dniu 17 września 2021 roku. Informacja na temat zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym numer 24/2021. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 12 października 2021 roku zostały powzięte uchwały zgodnie z agendą oraz propozycjami Zarządu zawartymi w raporcie bieżącym numer 24/2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło raport roczny za 2020 rok, podjęło uchwałę w przedmiocie pokrycia straty za 2020 rok oraz odwołało dotychczasowego audytora spółki tj. Number RT OÜ. Nowym Audytorem została wybrana firma KPMG Baltics OÜ (estoński kod rejestrowy 10096082).

Podjęte uchwały zapadły następującą ilością głosów:
Za: 189.760.404 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ
Przeciwko uchwałom oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 października 2021 roku obecni byli następujący akcjonariusze: Alexey Petrov posiadający 102 660 820 akcji, DKW Polska OÜ posiadająca 43 831 548 akcji, Olga Petrova posiadająca 28 782 674 akcji oraz Siergiej Pietrow posiadający 14 485 362 akcji. Obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze reprezentowali łącznie 80,20 % kapitału zakładowego.

[English version]

legal basis – other regulations

The Management Board of Resbud SE, seated in Tallinn, informs that on 12 October 2021 the Annual General Meeting convened on 17 September 2021 was held in company’s branch office in Poland. Information on the convening of the Annual General Meeting was published on the issuer's website and in the current report number 24/2021. During the Annual General Meeting held on October 12, 2021, resolutions were adopted in accordance with the agenda and proposals of the Management Board contained in the current report number 24/2021

The Annual General Meeting approved the annual report for 2020, adopted a resolution on covering the loss for 2020 and dismissed the company's current auditor, i.e. Number RT OÜ. KPMG Baltics OÜ (Estonian registry code 10096082) has been elected as the new auditor.

Adopted resolutions were passed by the flowing votes:
In favor: 189.760.404 votes, i.e. 100% of the votes represented at the AGM
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the AGM
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the AGM
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the AGM

At the Annual General Meeting held on 12 October 2021 the following shareholders were present: Alexey Petrov holding 102 660 820 of shares, DKW Polska OÜ holding 43 831 548 shares, Olga Petrova holding 28 782 674 of shares and Siergiej Pietrow holding 14 485 362 shares. Shareholders representing 80,20 % of the share capital were present at the AGM.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-12 Krzysztof Długosz Prezes Zarządu / President of the Management Board
2021-10-12 Joanna Dyja Członek Zarządu / Member of the Management Board
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki