REKLAMA

RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 7 January 2020.

2020-01-07 19:52
publikacja
2020-01-07 19:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
resolutions_adopted_07_01_2020_uchwaly_podjete_07_01_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-07
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 7 January 2020.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
[English version below Polish]

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 7 stycznia 2020 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie spółki, zwołane w dniu 13 grudnia 2019 roku. Informacja na temat zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym numer 47/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku.

Na Walnym Zgromadzeniu obecnych było dwóch akcjonariuszy AP ENERGOBAU OÜ z siedzibą w Tallinie, posiadający 4.290.000 akcji, stanowiących 23,70% udziału w kapitale zakładowym oraz Alexey Petrov posiadający 2.788.000 akcji, stanowiących 15,40 % udziału w kapitale zakładowym. Łączną ilość reprezentowanych akcji podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosiła 7.078.000 sztuk akcji co stanowiło 39,10 % w kapitale zakładowym. NWZ odbyte w dniu dzisiejszym było zdolne do podjęcia uchwał bez względu na ilość reprezentowanego kapitału zakładowego, ponieważ było to drugie zgromadzenie zwołane z taką agendą. Pierwsze zgromadzenie zwołane na dzień 25 listopada 2019 roku nie mogło podjąć uchwał z powodu braku kworum.

Wszystkie uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 stycznia 2020 roku zostały podjęte jednomyślnie.

Emitent przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał.

[English version]

legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of Resbud SE, registered seat in Tallinn, informs that on 7 January 2020 the Extraordinary General Meeting convened on 13 December 2019 was held in company’s registered office. Information on the convening of the Extraordinary General Meeting was published on the issuer's website and in the current report number 47/2019 of 13 December 2019.

At the General Meeting two Shareholders were present - AP ENERGOBAU OÜ seated in Tallinn, who holds 4.290.000 shares, representing 23,70% of the share capital and Alexey Petrov who holds 2.788.000 shares, representing 15,40 % of the share capital. The total number of shares represented at the Extraordinary General Meeting was 7.078.000 shares, representing 39,10 % in share capital. The EGM held today was competent to adopting resolutions regardless of the votes represented, since it was the second meeting convened with such an agenda. The first meeting convened on 25 November 2019 wasn’t competent to adopt resolutions, due to the lack of quorum

All resolutions taken at the Extraordinary General Meeting on 7 January 2020 were adopted unanimously.

The issuer shall provide the resolutions adopted on the meeting.
Załączniki
Plik Opis
resolutions_adopted_07_01_2020_uchwały_podjęte_07_01_2020.pdfresolutions_adopted_07_01_2020_uchwały_podjęte_07_01_2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-07 Bartosz Stradomski Prezes Zarządu / President of the Management Board
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki