0,2300 zł
0,00% 0,0000 zł
Resbud SA (RES)

Informacja dla Akcjonariuszy.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2018
Data sporządzenia: 2018-09-13
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Informacja dla Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 w sprawie aktualizacji strategii rozwoju Spółki oraz raportów bieżących nr 8/2018, nr 31/2018, nr 32/2018 oraz 40/2018 w sprawie zaciągniętych przez Emitenta pożyczek na podstawie umów pożyczek zawartych ze spółką ELKOP S.A. w Płocku (KRS 0000176582) jako pożyczkodawcą, Emitent informuje, że w dniu 13.09.2018r. otrzymał oświadczenie ELKOP S.A. w sprawie przejęcia prawa własności nieruchomości przewłaszczonej na ELKOP S.A. na zabezpieczenie roszczeń tej spółki wynikających z Umowy pożyczki z dnia 07.03.2018r. oraz Umowy pożyczki z dnia 25.06.2018r.

Emitent informuje, że stosownie do postanowień umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z dnia 25.06.2018r. o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2018, Emitent dokonał przewłaszczenia na zabezpieczenie na rzecz ELKOP S.A. nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1214ha i posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego o powierzchni 1025,70 m2 położonych w Rzeszowie.

Na mocy umowy przewłaszczenia ELKOP S.A. było uprawnione do przejęcia prawa własności nieruchomości Spółki w przypadku gdyby Emitent nie spełnił swoich zobowiązań wynikających z zaciągniętych umów pożyczek w ustalonych terminach.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 33/2018 w sprawie aktualizacji strategii rozwoju Spółki oraz raportu bieżącego nr 40/2018 Emitent postanowił przeznaczyć aktywo spółki jakim była nieruchomość Spółki na zaspokojenie roszczeń ELKOP S.A. wynikających z Umowy pożyczki z dnia 07.03.2018r. oraz Umowy pożyczki z dnia 25.06.2018r.

Na skutek złożonego przez ELKOP S.A. w Płocku w dniu 13.09.2018r. oświadczenia o przejęciu własności nieruchomości doszło do zaspokojenia roszczeń ELKOP S.A. wynikających z Umowy pożyczki z dnia 07.03.2018r. oraz Umowy pożyczki z dnia 25.06.2018r. oraz definitywnego przeniesienia własności nieruchomości na spółkę ELKOP S.A.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a ELKOP S.A. zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.

Prezes Zarządu ELKOP S.A. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto czworo członków Rady Nadzorczej Emitenta jednocześnie pełni funkcję w Radzie ELKOP S.A.

Emitent informuje, że znaczący akcjonariusz Emitenta spółka Patro Invest OÜ, Estonia posiadający akcje Emitenta reprezentujące 33,08 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest również znaczącym akcjonariuszem Pożyczkodawcy posiadającym 37,24 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pożyczkobiorcy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-13 Anna Kajkowska Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.