0,2300 zł
0,00% 0,0000 zł
Resbud SA (RES)

Informacja dla Akcjonariuszy.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2018
Data sporządzenia: 2018-09-05
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Informacja dla Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 25.06.2018r. w sprawie aktualizacji strategii rozwoju Spółki, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2018 z dnia 07.03.2018r. i nr 31/2018 z dnia 25.06.2018r. oraz w raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 25.06.2018r. w sprawie zawartych przez Emitenta jako pożyczkobiorcę umów pożyczek ze spółką ELKOP S.A. w Płocku (KRS 0000176582) jako pożyczkodawcą, niniejszym informuje, że mimo upływu określonego na dzień 31.08.2018r. terminu spłaty pożyczek Emitent nie dokonał spłaty zaciągniętych pożyczek. Kwota nie spłaconych zobowiązań Emitenta z tytułu zaciągniętych pożyczek wobec pożyczkodawcy to kwota 3.450.000,00 zł, którą powiększają nie spłacone odsetki umowne oraz naliczane przez pożyczkodawcę odsetki za opóźnienie.Emitent informuje, że brak spłaty zaciągniętych przez Emitenta pożyczek nie wynika z aktualnej sytuacji finansowej Spółki, ani z braku płynności Emitenta. Zarząd RESBUD SE wyjaśnia, że kondycja finansowa Spółki jest dobra, co potwierdzają publikowane przez Emitenta raporty okresowe a Emitent utrzymuje niezbędny poziom płynności. Emitent wyjaśnia jednocześnie, że spółka udzieliła zabezpieczenia roszczeń pożyczkodawcy wynikających z zaciągniętych umów pożyczek dokonując przewłaszczenia będącej jej własnością nieruchomości na pożyczkodawcę o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2018 z dnia 25.06.2018r. Emitent zamierza przeznaczyć aktywo Spółki jakim jest nieruchomość zabezpieczająca spłatę zobowiązań wynikających z obu umów pożyczek na zaspokojenie wszelkich roszczeń Emitenta i pożyczkodawcy wyczerpując je w całości. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że powyższe podyktowane jest realizacją przyjętej przez Emitenta strategii rozwoju w zakresie działalności w branży finansowej (RB nr 33/2018). Emitent informuje, że takie rozwiązanie pozwoli Spółce na zaspokojenie wymagalnych roszczeń pożyczkodawcy i jednocześnie nie uszczupli możliwości działania Spółki w sektorze finansowym oraz pozwoli na dalszy rozwój Spółki w tym segmencie.
Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a pożyczkodawcą ELKOP S.A. zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe. Prezes Zarządu ELKOP S.A. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto czworo członków Rady Nadzorczej Emitenta jednocześnie pełni funkcję w Radzie ELKOP S.A.
Emitent informuje, że znaczący akcjonariusz Emitenta spółka Patro Invest OÜ, Estonia posiadający akcje Emitenta reprezentujące 33,10 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest również znaczącym akcjonariuszem Pożyczkodawcy posiadającym 35,40 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pożyczkobiorcy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-05 Anna Kajkowska Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.