REKLAMA

RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Zawarcie umowy potrącenia wierzytelności. Update of the information on the issuer's significant receivables. Conclusion of the set of agreement

2020-01-20 12:01
publikacja
2020-01-20 12:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-16
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Zawarcie umowy potrącenia wierzytelności. Update of the information on the issuer's significant receivables. Conclusion of the set of agreement
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
(English version below polish version)

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Talinie informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 roku zawarł umowę dotyczącą kompensaty należności. Drugą stroną umowy jest znaczący akcjonariusz emitenta AP Energobau OU z siedzibą w Talinie. Umorzenie należności nastąpiło na dzień 11 października 2019 roku.

Niniejszy raport stanowi aktualizację informacji na temat znaczących należności emitenta, przekazanych w raportach bieżących nr 5/2019, 7/2019, 26/2019, 31/2019 oraz 41/2019.

Na skutek potrącenia wzajemnych wierzytelności, należności Resbud SE uległy umorzeniu w całości w kwocie 1.965.969,32 Euro. Do zapłaty na rzecz AP Energobau OU z siedzibą w Talinie pozostało 101.733,68 Euro.

(English version)

legal basis art. 17 MAR

The management board of Resbud SE seated in Talllinn, informs that on 14 January 2020 has concluded set-off agreement. The other party of the agreement is a major shareholder of the issuer AP Energobau OU, seated in Tallinn. Remission of receivables was deemed concluded on 11 October 2019.

The report is an update of the information on the issuer's significant receivables reported in the current reports number 5/2019, 7/2019, 8/2019, 26/2019, 31/2019 and 41/2019.

As a result of the set-off agreement, Resbud SE was paid up in full of 1,975,969.32 Euro. There is 101,733.68 Euro left to pay for the benefit of AP Energobau OU with its registered seat in Tallinn,

The conclusion of the agreement was made on the basis of the resolution of the Supervisory Board of Resbud SE, which give consents to the terms of the transaction.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-16 Bartosz Stradomski Prezes Zarządu - President of the management board
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki