REKLAMA
WAŻNE

RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Zawarcie umowy potrącenia wierzytelności. Update of the information on the issuer's significant receivables. Conclusion of the set of agreement.

2020-01-16 15:22
publikacja
2020-01-16 15:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_3_2020_RESBUD_SE_15_01_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

AGENCJA INFORMACYJNA NOTORIA


Agencja Informacyjna Notoria informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 roku wpłynął Raport Bieżący w formacie PDF przekazany w trybie §28 ust. 2 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) przez spółkę Resbud SE z siedzibą w Tallinie ("Emitent").


Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-15
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Zawarcie umowy potrącenia wierzytelności. Update of the information on the issuer's significant receivables. Conclusion of the set of agreement.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 roku zawarł umowę dotyczącą kompensaty należności. Drugą strona umowy jest znaczący akcjonariusz emitent AP ENERGOBAU OÜ z siedzibą w Tallinie. Umorzenie należności nastąpiło na dzień 11 października 2019 roku.

Niniejszy raport stanowi aktualizację informacji na temat znaczących należności emitenta, przekazanych w raportach bieżących num er 5/2019, 7/2019 i 8/2019, 26/2019, 31/2019 oraz 41/2019.

Na skutek potrącenia wzajemnych wierzytelności należności Resbud SE uległy umorzeniu w całości w kwocie 1.975.969,32 EURO. Do zapłaty na rzecz AP ENERGOBAU OÜ z siedzibą w Tallinie pozostało 101.733,68 EURO.

Zawarcie umowy na wskazanych powyżej warunkach zostało dokonane w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej spółki Resbud SE, wyrażającą zgodę na warunki transakcji.

[English version]

legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of RESBUD SE, seated in Tallinn, informs that on 14 January 2020 has concluded set of agreement. The other party of the agreement is a major shareholder of the issuer AP ENERGOBAU OÜ, seated in Tallinn. Remission of receivables was deemed concluded on 11 October 2019.

This report is an update of the information on the issuer's significant receivables reported in the current reports number 5/2019, 7/2019, 8/2019, 26/2019, 31/2019 and 41/2019.

As a result of set of agreement Resbud SE receivable was paid in full of EUR 1.975.969,32. There is 101.733,68 EURO left to pay for the benefit of AP ENERGOBAU OÜ with its registered office in Tallinn.

The conclusion of the agreement under the conditions indicated above, was made on the basis of the resolution of the Supervisory Board of Resbud SE, which consents to the terms of the transaction.
Załączniki
Plik Opis
raport_3_2020_RESBUD_SE_15_01_2020.pdfraport_3_2020_RESBUD_SE_15_01_2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-15 Bartoz Stradomski Prezes Zarządu / President of the Management Board
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki