REKLAMA

RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 roku. Update of information regarding Extraordinary General Meeting, convened on 23 April 2021.

2021-04-15 20:20
publikacja
2021-04-15 20:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Voting_FORM_ENG_AM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Voting_FORM_PL_AM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Aktualizacja informacji dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 roku. Update of information regarding Extraordinary General Meeting, convened on 23 April 2021.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 w zw. z art. 294 (6) estońskiego kodeksu handlowego.

Treść:
[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 6/2021 z dnia 25 marca 2021 roku oraz 7/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku informuje, że zmianie uległa agenda NWZ zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 roku. Zmiana nastąpiła na żądanie akcjonariusza. Poniżej Zarząd przedstawia zmienioną agendę:

1. Wybór firmy audytorskiej do wykonania audytu sprawozdania finansowego spółki za rok 2020 i 2021.
2. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z zamiarem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Pozostałe kwestie dotyczące zwołania NWZ na dzień 23 kwietnia 2021 roku pozostają bez zmian, zgodnie z treścią ogłoszenia opublikowanego w dniu 25 marca 2021 roku.

Ponadto emitent informuje, że w załączeniu do niniejszego raportu znajdują się formularze do głosowania nad projektami uchwał przedstawionymi przez akcjonariusza oraz Zarząd spółki. Przesłane formularze dotyczą dodanych pozycji agendy.


[English version]
legal basis: Estonian Securities Market Act § 1876 in connection with 294 (6) Estonian Commercial Code

The Management Board of RESBUD SE (registration code:14617750), with its registered office in Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia following the current report no. 6/2021 of 25 March 2021 and current report 7/2021 of 9 April 2021, informs that agenda of EGM convened on 23 April 2021 has been changed. The change has been made at the shareholder's request. The Management Board presents the revised agenda below:

1. Election of the audit firm to audit the company’s financial statements for 2020 and 2021 year.
2. Adoption of resolutions on the determination of the number of members of the Supervisory Board of the Company in connection with the intention to make changes in the composition of the Supervisory Board of the Company
3. Adoption of a resolution regarding removal of member of the Supervisory Board.
4. Adoption of a resolutions regarding election of new Supervisory Board member.

In addition the issuer informs, that voting forms on draft resolutions submitted by the shareholder and the Management Board of the company are annexed to this email. Submitted voting forms refer to added agenda items.
Załączniki
Plik Opis
Voting_FORM_ENG_AM.pdfVoting_FORM_ENG_AM.pdf
Voting_FORM_PL_AM.pdfVoting_FORM_PL_AM.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Jarosław Gerard Podolski Członek Zarządu/Member of the Management Board
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta za bezwarunkowe 0 zł przez rok wraz z premią do 1200 zł

Konto Firmowe i Karta za bezwarunkowe 0 zł przez rok wraz z premią do 1200 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki