REKLAMA

REMOR SOLAR S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r.

2021-06-02 18:09
publikacja
2021-06-02 18:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
REMOR_SOLAR_02062021_ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
REMOR_SOLAR_02062021_projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
REMOR_SOLAR_02062021_ogolna_liczba_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
REMOR_SOLAR_02062021_formularz_glosowania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
REMOR_SOLAR_02062021_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
REMOR_SOLAR_02062021_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
REMOR SOLAR S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. 3 maja 19, w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja spółka cywilna.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2020.
13. Wolne wnioski i dyskusja.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki
Plik Opis
REMOR_SOLAR_02062021_ogloszenie.pdfREMOR_SOLAR_02062021_ogloszenie.pdf Ogłoszenie WZ
REMOR_SOLAR_02062021_projekty_uchwał_ZWZ.pdfREMOR_SOLAR_02062021_projekty_uchwał_ZWZ.pdf Projekty uchwał
REMOR_SOLAR_02062021_ogólna_liczba_akcji.pdfREMOR_SOLAR_02062021_ogólna_liczba_akcji.pdf Ogólna liczba akcji
REMOR_SOLAR_02062021_formularz_glosowania.pdfREMOR_SOLAR_02062021_formularz_glosowania.pdf Formularz do głosowania
REMOR_SOLAR_02062021_pelnomocnicwo-walne-OF.pdfREMOR_SOLAR_02062021_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf Wzór pełnomocnictwa OF
REMOR_SOLAR_02062021_pelnomocnicwo-walne-OP.pdfREMOR_SOLAR_02062021_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf Wzór pełnomocnictwa OP

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Roman Gabryś Prezes Zarządu Roman Gabryś
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki