REKLAMA

RELPOL: Zarejestrowanie zmian w Statutcie Spółki oraz tekst jednolity Statutu

2021-07-05 14:50
publikacja
2021-07-05 14:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_tekst_jednolity_05.07.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-05
Skrócona nazwa emitenta
RELPOL
Temat
Zarejestrowanie zmian w Statutcie Spółki oraz tekst jednolity Statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Relpol S.A. informuje, że w dniu 05.07.2021 otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania w dniu 29.06.2021 r. zmian do Statutu Spółki Relpol.
W związku z powyższym uchwała Walnego Zgromadzenia Nr 18/2021 r. wprowadzająca zmiany do Statutu Spółki (raport bieżący nr 14/2021 z dnia 16.06.2021 r.) weszła w życie z dniem rejestracji w KRS.

§20. Stary zapis:
„Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu siedziby Spółki lub w Warszawie.”

§20. Nowy zapis:
„Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu siedziby Spółki lub w miejscu będącym siedzibą Giełdy, na której dopuszczone są do obrotu giełdowego akcje Spółki.”

§22 Stary zapis:
„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, a w razie ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia”.

§22 Nowy zapis:
„ Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia”.

W §25 ust.9 został skreślony. Brzmienie skreślonego zapisu:
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.7 i 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Statut_tekst_jednolity_05.07.2021.pdfStatut_tekst_jednolity_05.07.2021.pdf Tekst jednoslity statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-05 Sławomir Bialik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki