REKLAMA

REINO CAPITAL SA: Sfinalizowanie transakcji nabycia aktywów Grupy Buma

2021-01-13 22:20
publikacja
2021-01-13 22:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-13
Skrócona nazwa emitenta
REINO CAPITAL SA
Temat
Sfinalizowanie transakcji nabycia aktywów Grupy Buma
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: "Emitent") informuje o zawarciu w dniu 13 stycznia 2021 r. umów finalizujących transakcje będące przedmiotem umów warunkowych, o których – wraz z opisem powiązanych zdarzeń o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej REINO Capital – Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2020 z 24 października 2020 roku.

Zgodnie z przekazanymi wcześniej informacjami, nabywane w ramach transakcji aktywa nieruchomościowe będą zarządzane przez spółkę zależną Emitenta - REINO Partners Sp. z o.o. (zwaną dalej „REINO Partners”). Warunki świadczenia usług asset management w okresie trwania inwestycji określa umowa zawarta przez REINO Partners z inwestorem oraz spółkami celowymi będącymi właścicielem aktywów.

Uzgodnienia biznesowe zakładają, że REINO Capital, bezpośrednio lub poprzez podmiot w 100% od niej zależny, może przystąpić do spółki nabywającej aktywa Grupy Buma w charakterze koinwestora.

Zawarcie wskazanych powyżej umów tworzy możliwość uzyskania istotnego wzrostu skali działalności i wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta, szczególnie w zakresie działalności REINO Partners, której wyniki determinowane są przez wartość aktywów pod zarządem (ang. AUM – Assets Under Management). Zarząd uznał zatem, że jest to istotne zdarzenie z punktu widzenia realizacji strategii rozwoju biznesu Emitenta.

Z powyższych względów Emitent uznał powyższą informację za spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-13 Radosław Świątkowski Prezes Zarządu Radosław Świątkowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki