REKLAMA

REINO CAPITAL SA: Sfinalizowanie kolejnej transakcji przez platformę logistyczną zarządzaną przez REINO IO Logistics

2021-05-11 09:05
publikacja
2021-05-11 09:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
REINO CAPITAL SA
Temat
Sfinalizowanie kolejnej transakcji przez platformę logistyczną zarządzaną przez REINO IO Logistics
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 11 maja 2021 r. zawarta została umowa nabycia portfela pięciu nieruchomości magazynowych zlokalizowanych w Poznaniu, Łodzi, Bielsku – Białej, Sosnowcu i Rzeszowie, o łącznej powierzchni (GLA) ponad 200 000 mkw. O zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 30 stycznia 2021 r.

Kupującym jest spółka celowa należąca do platformy inwestycyjnej POLISH LOGISTICS, powołanej z udziałem Grupy Grosvenor oraz REINO IO Co Invest LLP, spółki z udziałem Emitenta.

Nabytymi aktywami będzie zarządzać REINO IO Logistics Sp. z o.o., spółka utworzona w ramach wspólnego przedsięwzięcia Grupy Kapitałowej REINO Capital oraz IO Asset Management, na podstawie umowy o zarządzanie zawartej dnia 20 stycznia 2020 r.

Transakcja została częściowo sfinansowana kredytem bankowym udzielonym Kupującemu przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

Transakcja ma istotne znaczenie dla Emitenta z uwagi na skokowe zwiększenie portfela należącego do platformy POLISH LOGISTICS i zarządzanego przez REINO IO Logsitics Sp. z o.o., którego łączna wartość brutto aktywów (ang. Gross Asset Value) po opisanej powyżej transakcji przekroczyła 200 mln EUR. Powyższe istotnie wpływa na poziom i stabilność przychodów z tego tytułu, stanowiących podstawową działalność w obszarze kompetencji i doświadczeń spółek zarządzających aktywami wchodzących w skład Grupy Kapitałowej REINO Capital.

Emitent uznaje powyższą informację za spełniającą kryteria do uznania za informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na znaczenie transakcji dla realizacji przyjętej przez Emitenta strategii działalności, potwierdzające zasadność przyjętych założeń.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-11 Radosław Świątkowski Prezes Zarządu Radosław Świątkowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki