REKLAMA

REGNON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji.

2021-02-12 21:24
publikacja
2021-02-12 21:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RG_zwolanie_WZA_20210312.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RG_pelnomocnictwo_WZA_20210312.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RG_formularz_glosowania_WZA_20210312.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-12
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586 [Spółka], przekazuje do publicznej wiadomości informację, że akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego i co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, działając na podstawie art. 399 § 3, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zwołują na dzień 12 marca 2021 roku, na godzinę 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Paweł Kurciński, Radosław Walasik s.c. w Warszawie ul. Franciszkańska 14/101, 00-214 Warszawa.
Załączniki
Plik Opis
RG zwołanie WZA 20210312.pdfRG zwołanie WZA 20210312.pdf Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji
RG pełnomocnictwo WZA 20210312.pdfRG pełnomocnictwo WZA 20210312.pdf Wzór pełnomocnictwa
RG formularz głosowania WZA 20210312.pdfRG formularz głosowania WZA 20210312.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-12 Ziemowit Bagłajewski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki