REKLAMA
Tour de spółki

REGNON S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. w likwidacji w dniu 26 sierpnia 2020 r.

2020-08-26 21:58
publikacja
2020-08-26 21:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RG_uchwaly_WZA_20200826.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-26
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. w likwidacji w dniu 26 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji działając na podstawie przepisu § 19 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 20 kwietnia 2018 r. poz. 757] podaje do wiadomości publicznej treść Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. w likwidacji w dniu 26 sierpnia 2020 r. wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". W ramach punktu 14. porządku obrad przewidziane zostało odwołanie jednego z Członków Rady Nadzorczej oraz powołanie w miejsce odwołanego Członka Rady Nadzorczej innej osoby, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował w pierwszej kolejności zgłoszenie Członka Rady Nadzorczej, który ma zostać odwołany. Nie zgłoszono żadnego kandydata spośród Członków Rady Nadzorczej do odwołania, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia nie poddał pod głosowanie przewidzianych w ramach tego punktu porządku obrad: uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej oraz uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
Załączniki
Plik Opis
RG uchwały WZA 20200826.pdfRG uchwały WZA 20200826.pdf Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. w likwidacji w dniu 26 sierpnia 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-26 Ziemowit Bagłajewski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki