REKLAMA

REDAN: Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w lutym 2020 r.

2020-03-05 07:26
publikacja
2020-03-05 07:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-05
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w lutym 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Redan S.A. informuje, iż:

Sprzedaż towarów Top Secret w lutym 2020 r. wyniosła łącznie ok. 12 mln zł i była niższa o ok. 28% porównując do lutego poprzedniego roku. Bez uwzględnienia działalności na Ukrainie (sprzedaż spółki operującej na tym rynku w grudniu 2019 r.) dynamika sprzedaży wyniosła -24%. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok 24 mln zł i była niższa o 29 % niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W lutym sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce wyniosła 9 mln zł i była 13% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy powierzchni sieci niższej o 2% r/r. W roku poprzednim po sezonie jesienno-zimowym pozostał nadmierny zapas towaru. W związku z tym w okresie wyprzedaży prowadziliśmy bardzo aktywne działania promocyjne prowadzące do wyższej sprzedaży. W roku bieżącym wartość zapasu towarów z kolekcji jesienno-zimowej w sklepach Top Secret była o 62% niższa, co przełożyło się na sprzedaż niższą o 59%.
Zarówno na wyprzedawanej kolekcji jesienno-zimowej, ale także na kolekcji wiosennej zostały w bieżącym roku ograniczone upusty udzielane klientom. Spowodowało to, wraz ze wzrostem udziału w sprzedaży nowej kolekcji wygenerowanie znacznie wyższej łącznej marży procentowej na wszystkich kolekcjach + 14,9pp. r./r.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce w lutym 2020 wyniosły 1,9 mln zł co oznacza spadek o 36% w stosunku do lutego 2019 roku. Jest to spowodowane znacznie niższą sprzedażą wyprzedawanej kolekcji jesienno-zimowej. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego Top Secret w Polsce wyniosła 3,6 mln zł i była ok. 37% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec lutego 2020 wyniosła 31,5 tys. m2, tj. była o 14% niższa niż w tym samym momencie 2019 r.

W związku z zakończeniem sprawowania kontroli (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe) z dniem 18 lipca 2019 r. nad spółką TXM SA w restrukturyzacji (raport bieżący nr 46/2019 z 27 września 2019 r.) dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Redan S.A. Raporty okresowe za poszczególne okresy 2020 r. Grupy Kapitałowej Redan będą uwzględniać przychody ze sprzedaży towarów grupy kapitałowej TXM SA w restrukturyzacji do dnia zakończenia kontroli w wysokości 123 mln zł z działalności kontynuowanej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-05 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki