REDAN: Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w kwietniu 2020 r.

2020-05-07 07:33
publikacja
2020-05-07 07:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-07
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat

Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w kwietniu 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Redan S.A. informuje, iż:

Sprzedaż towarów Top Secret w kwietniu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 3 mln zł i była niższa o 82% porównując do kwietnia poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 35 mln zł i była niższa o 51% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Poziom sprzedaży towarów za kwiecień jest wciąż obciążony skutkami zakazu handlu związanymi z pandemią COVID-19, jak również dużą niepewnością co do dalszej sytuacji ekonomicznej, zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

W kwietniu sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce wyniosła 0,8 mln zł i była o 94% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy powierzchni sieci niższej o 7% r/r. Ograniczenia działania sklepów w galeriach handlowych i niepewność konsumentów powodowały znaczne spadki sprzedaży, nawet w tych sklepach, które nie zostały bezpośrednio objęte zakazem handlu. Efektywnie sprzedaż generowało od 6% do prawie 40% (w końcówce miesiąca) powierzchni sklepów TST w Polsce. Z drugiej strony nastąpił wzrost w zakresie realizowanej marży procentowej na sprzedaży, w rezultacie niższych cen zakupu bieżącej kolekcji oraz wypłycenia upustów udzielanych na towarach z poprzednich sezonów.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce w kwietniu 2020 wyniosły 1,8 mln zł co oznacza spadek o 23% w stosunku do kwietnia 2019 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego Top Secret w Polsce wyniosła 7,2 mln zł i była ok. 39% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W kwietniu, podobnie jak w poprzednich miesiącach br., na spadku sprzedaży zaważyła przede wszystkim znacząco mniejsza oferta towarów z sezonu jesień/zima 2019 r. W roku ubiegłym, po sezonie jesień/zima 2018 r., zostały relatywnie duże zapasy niesprzedanych towarów, które były wyprzedawane w sklepie internetowym na głębokich upustach. W kwietniu br. nastąpił wzrost udziału w sprzedaży towarów z sezonu wiosna/lato br, dzięki czemu – pomimo ogólnego spadku obrotów - został wypracowany wyższy wolumen marży na sprzedaży.

Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec kwietnia 2020 wyniosła 29,7 tys. m2, tj. była o 20% niższa niż w tym samym momencie 2019 r., z tego 55% zmniejszenia wynika z zamknięcia bądź utraty wpływu na sklepy znajdujące się zagranicą. W związku ze zmniejszeniem skali zapasów z poprzednich sezonów zmniejszeniu uległa także sieć outletowa.

W związku z zakończeniem sprawowania kontroli (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe) z dniem 18 lipca 2019 r. nad spółką TXM SA w restrukturyzacji (raport bieżący nr 46/2019 z 27 września 2019r.) dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Redan S.A. Raporty okresowe za poszczególne okresy 2020 r. Grupy Kapitałowej Redan będą uwzględniać w danych porównywalnych przychody ze sprzedaży towarów grupy kapitałowej TXM SA w restrukturyzacji za rok 2019 do dnia zakończenia kontroli w wysokości 123 mln zł z działalności kontynuowanej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-07 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki