REDAN: Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w czerwcu 2020 r.

2020-07-07 10:33
publikacja
2020-07-07 10:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-07
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w czerwcu 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Redan S.A. informuje, iż:

Sprzedaż towarów Top Secret w czerwcu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 16 mln zł i była niższa o 31% porównując do czerwca poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 60 mln zł i była niższa o 47% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W czerwcu sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce wyniosła 13 mln zł i była o 30% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy powierzchni sieci niższej o 8% r/r. W drugim miesiącu po przywróceniu handlu w galeriach handlowych poziomy sprzedaży są istotnie niższe r/r. Wejścia do sklepów były o ok. 40% niższe, co tylko częściowo zostało skompensowane ich wyższą efektywnością – wyższy wskaźnik paragonów do wejść. Z drugiej strony uzyskiwane poziomy sprzedaży są wyższe od skorygowanego – w związku z epidemią COVID-19 – planu na 2020 r. oraz nastąpił rok do roku nieznaczny wzrost w zakresie realizowanej marży procentowej na sprzedaży, w rezultacie zmiany polityki cenowej i handlowej.


Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce w czerwcu 2020 wyniosły 1,7 mln zł, co oznacza spadek o 9% w stosunku do czerwca 2019 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego Top Secret w Polsce wyniosła 10,2 mln zł i była ok. 37% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Pomimo spadku obrotów r/r wypracowany został wyższy wolumen marży na sprzedaży internetowej.

Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży na koniec czerwca 2020 wyniosła 29,2 tys. m2, tj. była o 22% niższa niż w tym samym momencie 2019 r. Połowa spadku powierzchni wynika z zamknięcia bądź utraty wpływu na sklepy znajdujące się zagranicą, pozostała z braku otwarć lub zamknięcia części sklepów Top Secret po przywróceniu handlu oraz zamknięcia części sieci outletowej w związku ze zmniejszeniem dostępności zapasów z poprzednich sezonów.

W związku z zakończeniem sprawowania kontroli (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe) z dniem 18 lipca 2019 r. nad spółką TXM SA w restrukturyzacji (raport bieżący nr 46/2019 z 27 września 2019r.) dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Redan S.A. Raporty okresowe za poszczególne okresy 2020 r. Grupy Kapitałowej Redan będą uwzględniać w danych porównywalnych przychody ze sprzedaży towarów grupy kapitałowej TXM SA w restrukturyzacji za rok 2019 do dnia zakończenia kontroli w wysokości 123 mln zł z działalności kontynuowanej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-07 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki