REDAN: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 roku

2020-07-31 17:04
publikacja
2020-07-31 17:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
wniosek_ZarzadRDN_dalsze_istnienie_spolki_20200730.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
wniosek_ZarzadRDN_pokrycie_straty_za_2019_20200730.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2020_24-zal_LI_sp_udzialow_w_TS_RDN-RW_20200717.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2020_24-raport_z_wyceny_udzialow_w_TS_20200714.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-31
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2020 oraz 23/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., Zarząd Redan S.A. (dalej także: "Emitent") w związku ze zwołanym na dzień 26 sierpnia 2020 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy (dalej: "ZWZA") w załączeniu przekazuje treść następujących dokumentów będących uzupełnieniem materiałów objętych porządkiem obrad ZWZA:
1. Wniosek Zarządu Emitenta z dnia 30 lipca 2020 r., ws. dalszego istnienia Emitenta;
2. Wniosek Zarządu Emitenta z dnia 30 lipca 2020 r., ws. pokrycia straty poniesionej przez Emitenta w 2019 r.;

Ponadto w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Emitenta, działając w trybie art. 428 § 6 KSH, Emitent przekazuje także następujące dodatkowe dokumenty:
3. Wycenę udziałów Top Secret sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul Żniwna 10/14, 94-250 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129475, NIP: 7272570554, REGON: 473073389 (dalej: „Top Secret”), sporządzoną w dniu 14 lipca 2020 r., przez osobą wpisaną na listę biegłych sądowych ds. wyceny przedsiębiorstw - Marcina Kubiczka wg stanu na dzień 31.03.2020 r.;
4. List intencyjny z dnia 17 lipca 2020 r., który został podpisany pomiędzy Panem Radosławem Wiśniewskim - założycielem i większościowym akcjonariuszem Emitenta – a Emitentem, dotyczący wzajemnej współpracy stron w zakresie zbycia przez Emitenta 100% (sto procent) udziałów w Top Secret na rzecz Pana Radosława Wiśniewskiego.

Powyżej wymienione dokumenty zostaną także zamieszczone na stronie internetowej Emitenta.
Załączniki
Plik Opis
wniosek_ZarządRDN_dalsze istnienie spółki 20200730.pdfwniosek_ZarządRDN_dalsze istnienie spółki 20200730.pdf
wniosek_ZarządRDN_pokrycie straty za 2019 20200730.pdfwniosek_ZarządRDN_pokrycie straty za 2019 20200730.pdf
RB_2020_24-zal LI sp udziałów w TS RDN-RW 20200717.pdfRB_2020_24-zal LI sp udziałów w TS RDN-RW 20200717.pdf
RB_2020_24-raport z wyceny udziałów w TS 20200714.pdfRB_2020_24-raport z wyceny udziałów w TS 20200714.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-31 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki