REDAN: Otrzymanie przez spółki z GK Redan subwencji z PFR w ramach transzy MŚP i zidentyfikowane wątpliwości dotyczące spełnienia statusu średniego przedsiębiorstwa przez spółki z GK Redan

2020-05-14 08:32
publikacja
2020-05-14 08:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-14
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Otrzymanie przez spółki z GK Redan subwencji z PFR w ramach transzy MŚP i zidentyfikowane wątpliwości dotyczące spełnienia statusu średniego przedsiębiorstwa przez spółki z GK Redan
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Redan SA (Emitent), nawiązując do raportów bieżących nr 7/2020 z dnia 16 marca 2020 r. oraz 10/2020 z dnia 6 maja 2020 r. dot. sytuacji Emitenta w związku z zaistniałą pandemią Covid-19 informuje, że wybrane spółki wchodzące w skład GK Redan – Redan SA oraz Top Secret sp. z o.o. pod koniec kwietnia 2020 r., tj. niezwłocznie po uruchomieniu przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. programu rządowego pn. „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” (dalej: Tarcza Finansowa), wystąpiły z wnioskami o przyznanie subwencji przewidzianych tym programem. W dniu 04 maja 2020 r. subwencję w wysokości 3,5 mln PLN otrzymał Emitent (o czym poinformował w raporcie bieżącym nr 10/2020), a w dniu 13 maja 2020 r. subwencję - także w wysokości 3,5 mln PLN - otrzymała spółka zależna Emitenta – Top Secret sp. z o.o. Składając wnioski, spółki z GK Redan opierały się na informacjach uzyskiwanych na stronie https://pfrsa.pl/, a także od banków realizujących program oraz zamieszczonych w materiałach informacyjnych na temat Tarczy Finansowej.

Tymczasem na początku maja Emitent powziął informację, że zmianie uległa interpretacja zasady przyznawania subwencji w ramach Tarczy Finansowej. W szczególności Polski Fundusz Rozwoju S.A. wskazał, że określając czy przedsiębiorca spełnia warunki uznania go za średniego przedsiębiorcę, wnioskodawca jest zobowiązany także uwzględnić powiązania, w szczególności kapitałowe, z innymi przedsiębiorcami.

Powyższy element ma kluczowe znaczenie dla oceny, czy spółki z GK Redan są uprawnione do uzyskania subwencji. Oceniane samodzielnie – zarówno Emitent jak i Top Secret sp. z o.o. spełniają kryteria średniego przedsiębiorcy. Również, gdyby ocenie podlegały łącznie Emitent i Top Secret sp. z o.o. przesłanki uznania je za średniego przedsiębiorcę są spełnione. Jednakże w przypadku konieczności ujęcia w wyliczeniach także TXM SA w restrukturyzacji – spółki nad którą Emitent nie posiada kontroli (o czym informował w raporcie bieżącym nr 46/2019), lecz posiada 58,7% jej akcji - kryteria te nie są spełnione.
W konsekwencji - zarówno Emitent jak i Top Secret sp. z o.o. podjęły decyzję o wystąpieniu do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z wnioskiem o wydanie wiążącej interpretacji warunków przyznawania subwencji. Do czasu uzyskania tej interpretacji - spółki podjęły decyzję o niekorzystaniu ze środków uzyskanych w ramach subwencji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-14 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki