REKLAMA

RED DEV STUDIO S.A.: Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały zarządu

2021-09-29 13:12
publikacja
2021-09-29 13:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-29
Skrócona nazwa emitenta
RED DEV STUDIO S.A.
Temat
Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały zarządu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż otrzymał od Akcjonariusza ASPESI INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji, który reprezentuje 4,74% kapitału zakładowego Emitenta oraz posiada 4,74% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, pozew o stwierdzenie nieważności Uchwały Zarządu wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia.

W przedmiotowym pozwie Akcjonariusz wnosi o stwierdzenie nieważności uchwały Zarządu Red Dev Studio S.A. z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zasądzenie od Pozwanego na rzecz ASPESI INVESTMENTS LIMITED zwrotu kosztów wraz z odsetkami.

Zarząd Emitenta informuje, iż spółka podjęła stosowne kroki prawne związane z przedłożonym powództwem, o których przebiegu będzie informować na bieżąco oddzielnymi raportami bieżącymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-29 Wojciech Sypko Prezes Zarządu Wojciech Sypko
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki