1,75 zł
1,16% 0,02 zł
Rank Progress SA (RNK)

Realizacja programu skupu akcji własnych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2012
Data sporządzenia: 2012-07-11
Skrócona nazwa emitenta
RANK PROGRESS S.A.
Temat
Realizacja programu skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rank Progress S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w ramach realizacji programu skup akcji własnych Spółka nabyła w dniu 10 lipca 2012 r. akcje własne za pośrednictwem DB Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Wykonując postanowienia umowy o świadczeniu usług brokerskich, działając w imieniu własnym i na zlecenie Rank Progress S.A., DB Securities S.A. nabył na rachunek Rank Progress S.A. 2.524 sztuk akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Akcje zostały nabyte na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 kwietnia 2012 r., w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku, umorzenia akcji własnych, bądź innych celów wg uznania Zarządu Spółki, w tym dalsza odsprzedaż akcji własnych Spółki, po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady skupu akcji własnych Rank Progress S.A. zostały opublikowane raportem bieżącym 33/2012 w dniu 5 czerwca 2012 r.

Transakcja została przeprowadzona podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o godzinie 17:30. Jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 8,06 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,00679% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo do wykonania 2.524 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,00473% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień publikacji raportu Spółka posiada łącznie 24.257 akcji własnych, stanowiących 0,06530% kapitału zakładowego Emitenta i dających prawo do wykonania 24.257 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,04543% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-07-11 Dariusz Domszy Wiceprezes Zarządu Dariusz Domszy
2012-07-11 Mariusz Kaczmarek Członek Zarządu Mariusz Kaczmarek
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl