REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zawartych w odniesieniu do akcji Emitenta przez Członka Zarządu Emitenta

2021-10-07 14:38
publikacja
2021-10-07 14:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
pdf_343018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-07
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zawartych w odniesieniu do akcji Emitenta przez Członka Zarządu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 7 października 2021 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach zawartych w odniesieniu do akcji Emitenta przez Pana Macieja Szczechurę – Członka Zarządu Rainbow Tours S.A., tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR).
Treść otrzymanego przez Spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
pdf_343018.pdfpdf_343018.pdf Powiadomienie o transakcjach, o ktorym mowa w art. 19 ust. 1 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-07 Jakub Puchałka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki