REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR o transakcji zbycia akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta

2021-10-21 16:45
publikacja
2021-10-21 16:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
pdf_350062.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-21
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR o transakcji zbycia akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 21 października 2021 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcji zbycia akcji Emitenta przez TCZ Holding Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jako osobę blisko związaną z Panem Tomaszem Czaplą – Członkiem Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A., tj. z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR).
Treść otrzymanego przez Spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
pdf_350062.pdfpdf_350062.pdf Zawiadomienie o transakcji - TCZ Holding Sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-21 Jakub Puchałka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki