REKLAMA
ZAGŁOSUJ

RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie przez Spółkę załącznika do ramowej umowy czarteru dotyczącej świadczenia przez Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych (sezon Zima 2021/2022)

2021-10-29 15:40
publikacja
2021-10-29 15:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-29
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Zawarcie przez Spółkę załącznika do ramowej umowy czarteru dotyczącej świadczenia przez Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych (sezon Zima 2021/2022)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, w trybie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 29 października 2021 roku Spółka otrzymała podpisany przez kontrahenta i zawarła z kontrahentem, tj. z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT S.A. z siedzibą w Warszawie („PLL LOT”), załącznik do ramowej umowy czarteru oznaczonej numerem HC/132/09 (dalej odpowiednio jako: „Załącznik” oraz „Umowa Czarteru”), określający program lotów i zasady świadczenia usług czarterowych w sezonie turystycznym „Zima 2021/2022”.
Umowa Czarteru wraz z Załącznikiem dotyczy świadczenia przez PLL LOT na rzecz Spółki lotniczych usług czarterowych w sezonie turystycznym „Zima 2021/2022”, na rejsach samolotem Boeing 787-8 Dreamliner, niezbędnych do prowadzenia podstawowej działalności Emitenta w turystycznym sezonie zimowym na destynacjach egzotycznych.
W ramach uzgodnień objętych treścią Załącznika dotyczącego sezonu turystycznego „Zima 2021/2022” rozpoczęcie świadczenia usług czarterowych przypada na dzień 4 listopada 2021 roku, zaś ich zakończenie przewidziano maksymalnie (opcjonalnie) na dzień 6 maja 2022 roku.
Zgodnie z Załącznikiem do Umowy Czarteru, w dniu podpisania Załącznika wartość usług czarterowych (rejsy potwierdzone, bez uwzględnienia wartości rejsów opcjonalnych) realizowanych w sezonie „Zima 2021/2022” została wyliczona szacunkowo jako suma kwot wyrażonych w złotych polskich i w walucie obcej USD (przy zastosowaniu kursu średniego waluty USD z dnia podpisania Załącznika, tj. z dnia 29.10.2021 r., opublikowanego w tabeli nr 211/A/NBP/2021) i stanowi łączny szacowany ekwiwalent wartości usług czarterowych w złotych polskich w wysokości 109.297,6 tys. zł. Zgodnie z postanowieniami Załącznika zmiana ceny usług może nastąpić m.in. w przypadku zmian ceny paliwa lotniczego, opłat portowych itp. Rozliczenia z tytułu usług czarterowych będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych. Emitent ma możliwość zmiany ilości realizowanych rejsów (godzin blokowych w ramach programu lotów) w ślad za zmianami popytu rynkowego na wskazanych kierunkach (destynacjach), w tym dokonać anulacji bezkosztowej (w ograniczonym procencie wartości godzin blokowych), co może przełożyć się na zmianę wartości całkowitej usług czarteru przewidzianych przez Załącznik do Umowy Czarteru.
Czarterujący (Emitent) jest zobowiązany do wylatania w ramach programu lotów objętego treścią Załącznika minimalnej oznaczonej liczby godzin blokowych.
Ponadto, zgodnie z treścią Załącznika Strony mają prawo do anulacji rejsu i zmiany zakresu umowy z przyczyn od siebie niezależnych w przypadku, gdy z powodu epidemii SARS-CoV-2 władze Polski wprowadzą na obszarze kraju obostrzenia (rodzaje obostrzeń enumeratywnie wyliczone) lub władze kraju, do którego wykonywany jest rejs wprowadzą na obszarze destynacji obostrzenia (rodzaje obostrzeń enumeratywnie wyliczone lub odniesienie do ograniczeń, które uniemożliwią wykonanie operacji lotniczej zgodnie z postanowieniami Umowy Czarteru).
Załącznik do Umowy Czarteru nie zawiera zapisów o karach umownych, za wyjątkiem kar umownych związanych z potencjalnymi sytuacjami związanymi z dokonaniem przez czarterującego (Emitent) anulacji rejsu/ów z naruszeniem warunków anulacji dopuszczonych i przewidzianych na mocy Załącznika, w zakresie terminu zgłoszenia anulacji tj. w terminie krótszym niż oznaczony przed planowaną datą wykonania rejsu.
Pozostałe postanowienia Załącznika i Umowy Czarteru mają charakter standardowy dla tego typu umów.
Emitent uznał, że istotna wartość zawartego Załącznika do Umowy Czarteru oraz jego znaczenie dla działalności prowadzonej przez Spółkę, a tym samym potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-29 Jakub Puchałka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki