REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A. w dniu 30.06.2022 r.

2022-06-30 15:55
publikacja
2022-06-30 15:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A. w dniu 30.06.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku:
(1) Flyoo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi – łączna liczba głosów przysługujących z akcji zarejestrowanych na przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 2.435.000, co stanowiło około 23,30% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2022 r. (w odniesieniu do liczby akcji przysługujących akcjonariuszom obecnym na ZWZ) i stanowi około 13,25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18.377.000 głosów);
(2) Elephant Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi – łączna liczba głosów przysługujących z akcji zarejestrowanych na przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 2.345.000, co stanowiło około 22,44% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2022 r. (w odniesieniu do liczby akcji przysługujących akcjonariuszom obecnym na ZWZ) i stanowi około 12,76% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18.377.000 głosów);
(3) TCZ Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi – łączna liczba głosów przysługujących z akcji zarejestrowanych na przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 2.035.000, co stanowiło około 19,47% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2022 r. (w odniesieniu do liczby akcji przysługujących akcjonariuszom obecnym na ZWZ) i stanowi około 11,07% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18.377.000 głosów);
(4) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny w Warszawie – łączna liczba głosów przysługujących z akcji zarejestrowanych na przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 1.671.000, co stanowiło około 15,99% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2022 r. (w odniesieniu do liczby akcji przysługujących akcjonariuszom obecnym na ZWZ) i stanowi około 9,09% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18.377.000 głosów);
(5) Generali Otwarty Fundusz Emerytalny w Warszawie – łączna liczba głosów przysługujących z akcji zarejestrowanych na przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 1.270.000, co stanowiło około 12,15% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2022 r. (w odniesieniu do liczby akcji przysługujących akcjonariuszom obecnym na ZWZ) i stanowi około 6,91% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18.377.000 głosów).
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku wykonywano prawo głosu łącznie z 8.189.081 akcji z ogólnej ich liczby 14.552.000 sztuk, z których przysługiwało łącznie 10.444.081 głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 18.377.000.
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku zarejestrowani akcjonariusze uprawnieni byli do wykonywania prawa głosu łącznie z 8.194.922 akcji z ogólnej ich liczby 14.552.000 sztuk, z których przysługiwało łącznie 10.449.922 głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 18.377.000.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-30 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki