REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu „Zima 2022/2023”, za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 lipca 2022 r.

2022-08-05 12:20
publikacja
2022-08-05 12:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-05
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu „Zima 2022/2023”, za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 lipca 2022 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki”, niniejszym informuje, że wielkość zrealizowanej przez Spółkę przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu „Zima 2022/2023” (wycieczki realizowane w miesiącach: listopad 2022 r. – marzec 2023 r.) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 lipca 2022 r. (według stanu rezerwacji na dzień 31.07.2022 r.) wyniosła 28.472 osób objętych rezerwacjami, co oznacza:
- wzrost poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Zima 2022/2023” (zrealizowanej do dnia 31.07.2022 r.) o około 148,6% w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Zima 2021/2022”, według stanu rezerwacji na dzień 31.07.2021 r. (tu: funkcjonowanie Spółki w okresie rozpoczęcia procesu stopniowego „odbudowywania” poziomów rezerwacji po okresie ścisłych obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, mających wpływ na działalność prowadzoną przez Spółkę), kiedy dla okresu sezonu „Zima 2021/2022” na dzień 31.07.2021 r. zanotowano 11.451 osób objętych rezerwacjami,
- wzrost poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Zima 2022/2023” (zrealizowanej do dnia 31.07.2022 r.) o około 37,5% w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Zima 2019/2020”, według stanu rezerwacji na dzień 31.07.2019 r. (tu: rok 2019 był okresem rekordowych z punktu widzenia Spółki wyników finansowych m.in. w zakresie poziomu przychodów ze sprzedaży i zysku netto, jak również rekordowy z punktu widzenia rozwoju i sytuacji ekonomicznej szeroko rozumianej branży touroperatorskiej), kiedy dla okresu sezonu „Zima 2019/2020” (na dzień 31.07.2019 r.) zanotowano 20.708 osób objętych rezerwacjami.
Zarząd Spółki nadmienia, że wartość sprzedanej oferty sezonu „Zima 2022/2023” ujmowana jest w przychodach ze sprzedaży Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie od listopada 2022 r. do marca 2023 r.
Rolą informowania o przedsprzedaży oferty Spółki jest wypełnienie wielomiesięcznej luki informacyjnej pomiędzy momentem zawarcia transakcji sprzedaży, a faktycznym momentem wykazania przychodów ze sprzedaży i zwiększenie częstotliwości publikowanych informacji sprzedażowych pomiędzy terminami publikacji raportów okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-05 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki