REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu „Zima 2022/2023”, za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 30 kwietnia 2022 r.

2022-05-05 16:50
publikacja
2022-05-05 16:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-05
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu „Zima 2022/2023”, za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki”, niniejszym informuje, że wielkość zrealizowanej przez Spółkę przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu „Zima 2022/2023” (wycieczki realizowane w miesiącach: listopad 2022 r. – marzec 2023 r.) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 30 kwietnia 2022 r. (według stanu rezerwacji na dzień 30.04.2022 r.) wyniosła 10.907 osób, co oznacza:
- wzrost poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Zima 2022/2023” (zrealizowanej do dnia 30.04.2022 r.) o około 189,3% w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Zima 2021/2022”, według stanu rezerwacji na dzień 30.04.2021 r. (tu: funkcjonowanie Spółki w okresie rozpoczęcia procesu stopniowego „odbudowywania” poziomów rezerwacji po okresie ścisłych obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, mających wpływ na działalność prowadzoną przez Spółkę), kiedy dla okresu sezonu „Zima 2021/2022” na dzień 30.04.2021 r. zanotowano 3.770 osób,
- wzrost poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Zima 2022/2023” (zrealizowanej do dnia 30.04.2022 r.) o około 8,8% w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Zima 2019/2020”, według stanu rezerwacji na dzień 30.04.2019 r. (tu: rok 2019 był okresem rekordowych z punktu widzenia Spółki wyników finansowych m.in. w zakresie poziomu przychodów ze sprzedaży i zysku netto, jak również rekordowy z punktu widzenia rozwoju i sytuacji ekonomicznej szeroko rozumianej branży touroperatorskiej), kiedy dla okresu sezonu „Zima 2019/2020” (na dzień 30.04.2019 r.) zanotowano 10.025 osób.
Zarząd Spółki nadmienia, że wartość sprzedanej oferty ujmowana jest w przychodach ze sprzedaży Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie od listopada 2022 r. do marca 2023 r.
Rolą informowania o przedsprzedaży oferty Spółki jest wypełnienie wielomiesięcznej luki informacyjnej pomiędzy momentem zawarcia transakcji sprzedaży, a faktycznym momentem wykazania przychodów ze sprzedaży i zwiększenie częstotliwości publikowanych informacji sprzedażowych pomiędzy terminami publikacji raportów okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-05 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki