REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu „Lato 2023”

2022-12-07 16:00
publikacja
2022-12-07 16:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-07
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu „Lato 2023”
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki”, niniejszym informuje, że wielkość zrealizowanej przez Spółkę przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu „Lato 2023” (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień – październik 2023 roku) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 30 listopada 2022 roku (według stanu rezerwacji na dzień 30.11.2022 r.) wyniosła 85.551 osób, co oznacza wzrost poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Lato 2023” (zrealizowanej do dnia 30.11.2022 r.) o około 21,0% w porównaniu do tego samego okresu roku 2021 (tu: funkcjonowanie Spółki w okresie stopniowego „odbudowywania” poziomów rezerwacji i istniejącego, choć zmniejszającego się w porównaniu do roku 2020, wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność prowadzoną przez Spółkę), tj. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Lato 2022”, według stanu rezerwacji na dzień 30.11.2021 r., kiedy dla tego okresu 2021 roku zanotowano 70.685 osób,
Zarząd Spółki nadmienia, że wartość sprzedanej oferty ujmowana jest w przychodach ze sprzedaży Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie od kwietnia do października 2023 roku.
Rolą informowania o przedsprzedaży oferty Spółki jest wypełnienie wielomiesięcznej luki informacyjnej pomiędzy momentem zawarcia transakcji sprzedaży, a faktycznym momentem wykazania przychodów ze sprzedaży i zwiększenie częstotliwości publikowanych informacji sprzedażowych pomiędzy terminami publikacji raportów okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-07 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki