REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu „Lato 2022”

2022-07-05 11:08
publikacja
2022-07-05 11:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-05
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu „Lato 2022”
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki”, niniejszym informuje, że wielkość zrealizowanej przez Spółkę przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu „Lato 2022” (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień – październik 2022 roku) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 30 czerwca 2022 roku (według stanu rezerwacji na dzień 30.06.2022 r.) wyniosła 282.066 osób, co oznacza:
- wzrost poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Lato 2022” (zrealizowanej do dnia 30.06.2022 r.) o około 36,7% w porównaniu do tego samego okresu roku 2021 (tu: funkcjonowanie Spółki w okresie stopniowego „odbudowywania” poziomów rezerwacji i istniejącego, choć zmniejszającego się w porównaniu do roku 2020, wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność prowadzoną przez Spółkę), tj. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Lato 2021”, według stanu rezerwacji na dzień 30.06.2021 r., kiedy dla tego okresu 2021 roku zanotowano 206.351 osób,
- wzrost poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Lato 2022” (zrealizowanej do dnia 30.06.2022 r.) o około 1,9% w porównaniu do tego samego okresu roku 2019 (tu: rok 2019 był okresem rekordowych z punktu widzenia Spółki wyników finansowych m.in. w zakresie poziomu przychodów ze sprzedaży i zysku netto, jak również rekordowy z punktu widzenia rozwoju i sytuacji ekonomicznej szeroko rozumianej branży touroperatorskiej), tj. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Lato 2019”, według stanu rezerwacji na dzień 30.06.2019 r., kiedy dla tego okresu 2019 roku zanotowano 276.942 osób;
Zarząd Spółki nadmienia, że wartość sprzedanej oferty ujmowana jest w przychodach ze sprzedaży Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie od kwietnia 2022 roku do października 2022 roku.
Rolą informowania o przedsprzedaży oferty Spółki jest wypełnienie wielomiesięcznej luki informacyjnej pomiędzy momentem zawarcia transakcji sprzedaży, a faktycznym momentem wykazania przychodów ze sprzedaży i zwiększenie częstotliwości publikowanych informacji sprzedażowych pomiędzy terminami publikacji raportów okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-05 Piotr Burwicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki