REKLAMA
ZAGŁOSUJ

RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu „Lato 2021”

2021-08-05 18:39
publikacja
2021-08-05 18:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-05
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu „Lato 2021”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 15/2021 z dnia 05.07.2021 r., niniejszym informuje, w trybie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), że wielkość zrealizowanej przez Spółkę przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu "Lato 2021" (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień – październik 2021 roku) kształtuje się w sposób następujący:
(1) wielkość przedsprzedaży imprez z oferty "Lato 2021" od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 lipca 2021 roku (według stanu rezerwacji na dzień 31.07.2021 r.) wyniosła 260.855 rezerwacji, co oznacza:
- wzrost poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2021" (zrealizowanej do dnia 31.07.2021 r.) o około 198,4% w porównaniu do tego samego okresu roku 2020 (tu: okres występowania skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i istotnego wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność prowadzoną przez Spółkę), tj. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2020", według stanu rezerwacji na dzień 31.07.2021 r., kiedy dla tego okresu 2020 roku zanotowano 87.430 rezerwacji,
- spadek poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2021" (zrealizowanej do dnia 31.07.2021 r.) o około 24,0% w porównaniu do tego samego okresu roku 2019 (tu: rok 2019 był okresem rekordowych z punktu widzenia Spółki wyników finansowych m.in. w zakresie poziomu przychodów ze sprzedaży i zysku netto, jak również rekordowy z punktu widzenia rozwoju i sytuacji ekonomicznej szeroko rozumianej branży touroperatorskiej), tj. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2019", według stanu rezerwacji na dzień 31.07.2019 r., kiedy dla tego okresu 2019 roku zanotowano 342.992 rezerwacje;
(2) wielkość przedsprzedaży imprez z oferty "Lato 2021" według wolumenu rezerwacji dokonanych w miesiącu lipcu 2021 roku wyniosła 54.504 rezerwacje, co oznacza:
- wzrost miesięcznego wolumenu rezerwacji dokonanych w miesiącu lipcu 2021 roku o około 248,7%% w odniesieniu do wolumenu rezerwacji dokonanych w miesiącu lipcu 2020 roku (tu: okres występowania skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i istotnego wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność prowadzoną przez Spółkę), kiedy dla okresu miesiąca lipca 2020 roku zanotowano 15.632 dokonanych rezerwacji,
- spadek miesięcznego wolumenu rezerwacji dokonanych w miesiącu lipcu 2021 roku o około 17,5 % w odniesieniu do wolumenu rezerwacji dokonanych w miesiącu lipcu 2019 roku, kiedy dla okresu miesiąca lipca 2019 roku zanotowano 66.050 dokonanych rezerwacji (tu: rok 2019 był okresem, w którym osiągnięto rekordowe z punktu widzenia Spółki wyniki finansowe m.in. w zakresie poziomu przychodów ze sprzedaży i zysku netto).
Zarząd Spółki nadmienia, że wartość sprzedanej oferty ujmowana jest w przychodach ze sprzedaży Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie od kwietnia 2021 roku do października 2021 roku.
Rolą informowania o przedsprzedaży oferty Spółki jest wypełnienie wielomiesięcznej luki informacyjnej pomiędzy momentem zawarcia transakcji sprzedaży, a faktycznym momentem wykazania przychodów ze sprzedaży i zwiększenie częstotliwości publikowanych informacji sprzedażowych pomiędzy terminami publikacji finansowych raportów okresowych.
Emitent uznał, że informacje objęte niniejszym raportem bieżącym mogą mieć potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-05 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki