REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc sierpień 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-sierpień 2022 roku

2022-09-27 16:31
publikacja
2022-09-27 16:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-27
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc sierpień 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-sierpień 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki”, informuje, że jednostkowe łączne przychody Spółki ze sprzedaży za miesiąc sierpień 2022 roku wyniosły 386,2 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2019 roku (tu: okres normalnego funkcjonowania Spółki w historycznie rekordowym dla Spółki pod względem przychodów roku 2019), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 284,7 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 35,7%,
(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2021 roku (tu: okres funkcjonowania Spółki w rzeczywistości gospodarczej dotkniętej skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 250,5 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 54,2%.
Jednostkowe przychody Spółki ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2022 roku wyniosły 1.597,2 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
(-) w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tj. od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 1.237,7 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 29,0%,
(-) w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku (tj. od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 801,2 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 99,4%.
Ponadto, Zarząd Emitenta, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours („Grupa Kapitałowa”) informuje, że skonsolidowane łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) za miesiąc sierpień 2022 roku wyniosły 413 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2019 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 291,2 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 41,8%,
(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2021 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 250,5 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 64,9%.
Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2022 roku wyniosły 1.683,1 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
(-) w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tj. od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 1.255,4 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 34,1%,
(-) w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku (tj. od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 801,5 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 110,0%.
Emitent uznał, że informacje objęte niniejszym raportem bieżącym mogą mieć potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-27 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki