REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc październik 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-październik 2022 roku

2022-11-25 17:20
publikacja
2022-11-25 17:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-25
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc październik 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-październik 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki”, niniejszym informuje, że jednostkowe łączne przychody Spółki ze sprzedaży za miesiąc październik 2022 roku wyniosły 106,8 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2019 roku (tu: okres normalnego funkcjonowania Spółki w dotychczas historycznie rekordowym dla Spółki pod względem przychodów roku 2019), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 69,4 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 53,9%,
(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2021 roku (tu: okres funkcjonowania Spółki w rzeczywistości gospodarczej dotkniętej skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 72,9 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 46,5%.
Jednostkowe przychody Spółki ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 października 2022 roku wyniosły 2.001,1 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
(-) w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tj. od 1 stycznia do 31 października 2019 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 1.537,8 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 30,1%,
(-) w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku (tj. od 1 stycznia do 31 października 2021 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 1.067,5 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 87,5%.
Ponadto, Zarząd Emitenta, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours („Grupa Kapitałowa”) informuje, że skonsolidowane łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) za miesiąc październik 2022 roku wyniosły 118,2 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2019 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 71,5 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 65,3%,
(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2021 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 77,3 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 52,9%.
Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 października 2022 roku wyniosły 2.123,3 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
(-) w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tj. od 1 stycznia do 31 października 2019 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 1.563,8 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 35,8%,
(-) w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku (tj. od 1 stycznia do 31 października 2021 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 1.138,3 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 86,5%.
Emitent uznał, że informacje objęte niniejszym raportem bieżącym mogą mieć potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-25 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki