REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc czerwiec 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-czerwiec 2022 roku

2022-07-27 10:33
publikacja
2022-07-27 10:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-27
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc czerwiec 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-czerwiec 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki”, informuje, że jednostkowe łączne przychody Spółki ze sprzedaży za miesiąc czerwiec 2022 roku wyniosły 290,2 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2019 roku (tu: okres normalnego funkcjonowania Spółki w historycznie rekordowym dla Spółki pod względem przychodów roku 2019), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 232,3 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 24,9%,
(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2021 roku (tu: okres funkcjonowania Spółki w rzeczywistości gospodarczej dotkniętej skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 137,9 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 110,4%.
Jednostkowe przychody Spółki ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wyniosły 809,4 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
(-) w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 660,3 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 22,6%,
(-) w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku (tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 179,4 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 351,2%.
Ponadto, Zarząd Emitenta, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours („Grupa Kapitałowa”) informuje, że skonsolidowane łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) za miesiąc czerwiec 2022 roku wyniosły 308,9 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2019 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 235,1 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 31,4%,
(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2021 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 138,0 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 123,8%.
Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wyniosły 843,1 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
(-) w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 666,0 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 26,6%,
(-) w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku (tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 317,5 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 165,5%.
Emitent uznał, że informacje objęte niniejszym raportem bieżącym mogą mieć potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-27 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki