REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu październiku 2019 roku

2019-11-25 16:00
publikacja
2019-11-25 16:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_33.2019_Przychody_ze_sprzedazy-Pazdziernik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-25
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu październiku 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, że wartość jednostkowych przychodów Spółki ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w miesiącu październiku 2019 roku wyniosła 67,0 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku, w którym przychody wyniosły 52,9 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 26,7%. Przychody z pośrednictwa w miesiącu październiku 2019 roku wyniosły 2,4 mln PLN i były niższe o około 41,5% od przychodów z pośrednictwa dla tego samego okresu 2018 roku, które wyniosły w tym okresie 4,1 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży w miesiącu październiku 2019 roku wyniosły 69,4 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku, w którym przychody wyniosły 57,0 mln PLN, stanowi dla tego okresu (miesiąc październik) wzrost sprzedaży o około 21,8%.
Przychody Spółki ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 października 2019 roku wyniosły 1.420,2 mln PLN i są wyższe o około 9,6% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 października 2018 roku, które wyniosły w tym okresie 1.296,0 mln PLN. Przychody z pośrednictwa w rachunku narastającym w okresie od 1 stycznia do 31 października 2019 roku wyniosły 117,6 mln PLN i były wyższe o około 0,7% od przychodów z pośrednictwa dla tego samego okresu roku 2018, które wyniosły w tym okresie 116,8 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży Spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 października 2019 roku wyniosły 1.537,8 mln PLN i są wyższe o około 8,8% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 października 2018 roku, które wyniosły w tym okresie 1.412,8 mln PLN.
Zarząd Spółki, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours informuje, że wartość skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w miesiącu październiku 2019 roku wyniosła 67,0 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku, w którym przychody wyniosły 54,6 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 22,7%. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły w miesiącu październiku 2019 roku 4,5 mln PLN i były niższe o około 37,5% od przychodów z pośrednictwa dla tego samego okresu roku 2018, które wyniosły w tym okresie 7,2 mln PLN. Łączne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w miesiącu październiku 2019 roku wyniosły 71,5 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku, w którym przychody wyniosły 61,8 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 15,7%.
Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours ze sprzedaży imprez turystycznych w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 października 2019 roku wyniosły 1.420,2 mln PLN i są wyższe o około 8,3% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 października 2018 roku, które wyniosły w tym okresie 1.311,4 mln PLN. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym w okresie od 1 stycznia do 31 października 2019 roku wyniosły 143,6 mln PLN i były niższe o około 26,7% od przychodów z pośrednictwa dla tego samego okresu roku 2018, które wyniosły w tym okresie 195,9 mln PLN. Łączne, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 października 2019 roku wyniosły 1.563,8 mln PLN i są wyższe o około 3,7% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 października 2018 roku, które wyniosły w tym okresie 1.507,3 mln PLN.
Tabelaryczne i graficzne zestawienie informacji o w/w przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za wskazane okresy (tj. za miesiąc październik 2019 roku oraz w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 października 2019 roku, a także za okresy porównywalne) oraz informacje o ich dynamice – zawarte zostały w pliku załączonym do niniejszego raportu (wartości podane tamże – w mln PLN).
Załączniki
Plik Opis
RB 33.2019 Przychody ze sprzedaży-Październik.pdfRB 33.2019 Przychody ze sprzedaży-Październik.pdf Rainbow Tours S.A. - Informacja o przychodach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-25 Tomasz Czapla Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki